Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - říjen 2019

 
 
 • V Bystřici nad Pernštejnem se učí s Corinthem (31.10.2019)
  V Bystřici nad Pernštejnem se učí s Corinthem

  Projekt Implementace Krajského akčního plánu Učíme se ze života pro život, který začal v únoru loňského roku, úspěšně pokračuje v realizaci projektových aktivit. V závěru minulého týdne proběhla na partnerské základní škole v Bystřici nad Pernštejnem sídlící v Nádražní ulici aktivita s názvem Učíme se s Corinthem. Šlo o představení softwaru Corinth a jeho využití ve výuce. Aplikace je jedním z typových vybavení, které si v rámci projektu mohly pořídit jak základní, tak i střední partnerské školy.

   
 • Most na silnici II/351 u nemocnice v Třebíči se dnes otevře (31.10.2019)
  Most Třebíč

  Přesně podle plánovaného harmonogramu bude dnes 31. 10. 2019 nejpozději ve 20:00 hodin zprůjezdněn most na Hrotovické ulici (silnice II/351) v Třebíči sousedící s krajskou nemocnicí. Stavba, která začala v květnu byla naplánována na jednu stavební sezónu a řešila jeho havarijní stav. Původní přemostění z roku 1995 muselo být demolováno, dnes na jeho místě stojí předpjatá betonová monolitická deska respektující původní parametry mostu.

   
 • Od listopadu se zprůjezdní silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou (31.10.2019)
  Od listopadu se zprůjezdní silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou

  Od pátku 1. listopadu bude pro řidiče otevřena první část zrekonstruované silnice II/130 v úseku od železničního podjezdu v Ledči nad Sázavou po betonárku CEMEX. Pokračování druhé části rekonstrukce, tzn. po křižovatku s místní komunikací na konci obce Hradec pak bude realizováno až v příštím roce. Zhotovitelská firma provedla v místě rekonstrukci komunikace současně s jejím rozšířením, vystavěla opěrnou a zárubní zeď tak, aby byla zabezpečena stabilita svahů. Pro správné odvedení vody ze silnice byly vybudovány propustky a také došlo k přeložce vodovodu.

   
 • Seminář pro firmy v Kraji Vysočina k problematice brexitu (31.10.2019)
  Seminář pro firmy v Kraji Vysočina k problematice brexitu

  Ve středu 30. října 2019 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnil informační seminář pro zástupce podnikatelského sektoru k aktuální problematice vystoupení Velké Británie z EU všeobecně známé jako brexit. O vystoupení z EU požádala Velká Británie k datu 29. března 2017 a od tohoto termínu probíhají vyjednávání o konkrétních podmínkách odchodu. V průběhu času se nicméně ukázalo, že dojednání podmínek bude složitějším procesem, než se původně předpokládalo, a několikrát tak došlo k odkladu brexitu. V současné době je datum vystoupení stanoveno na 31. ledna 2020 s možností odejít dříve, bude-li včas schválena dohoda o vystoupení.

   
 • Kováři z Vysočiny vyhráli ve významné evropské soutěži (31.10.2019)
  Kováři z Vysočiny vyhráli ve významné evropské soutěži

  Nebývalého úspěchu dosáhla čtveřice kovářů z našeho kraje. Na pravděpodobně největší soutěži svého druhu v Evropě oslnili porotu plastikou stylizované lodi ve vlnách a získali první místo v jedné z kategorií kovářského umění. Začátkem tohoto týdne přijali pozvání Jany Fischerové a Jany Fialové všichni čtyři členové kovářského týmu Jiří Ondráček, Luboš Jan, Josef Tulis i Václav Noha. „Bylo mi ctí poděkovat pánům za skvělou reprezentaci Vysočiny v jednom z tradičních řemesel,“ říká Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Pánové předvedli, že jsou mistry svého řemesla a obstáli v celosvětové konkurenci, navíc všichni ve svých dílnách ochotně předávají zkušenosti mladým zájemcům o praxi, a jeden z nich dokonce pracuje se studenty na třebíčské průmyslovce,“ oceňuje zájem o výchovu dalších kovářských generací Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

   
 • Fond Vysočiny: Dotace pro podnikatele si letos rozdělí 78 subjektů (31.10.2019)

  Také v roce 2019 je část finanční alokace Fondu Vysočiny určena na podporu podnikání. Konkrétně se jedná o 10 milionů korun vyčleněných ke spolufinancování projektů podnikatelů do 50 zaměstnanců sídlících a podnikajících na Vysočině. Stroje a zařízení pro svou průmyslovou nebo stavební výrobu si letos bude moci s přispěním Kraje Vysočina pořídit celkem 78 subjektů.

   
 • Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné (31.10.2019)

  Kraj Vysočina svolal pracovní jednání s vybranými obcemi z povodí vodárenské nádrže Švihov, na kterém byla diskutována problematika čištění odpadních vod v těchto obcích. Jednání se uskutečnilo v pátek 25. října 2019 a to jako jedna z aktivit pracovní skupiny „Želivka – vodárenská nádrž Švihov“. Pozvány byly obce, které mají svými vypouštěnými odpadními vodami významný vliv na kvalitu vody ve vodárenské nádrži Švihov. Jsou to obce s větším počtem obyvatel bez zajištěného přiměřeného čištění odpadních vod, obce situované v blízkosti vodárenské nádrže Švihov nebo obce s potřebou intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.

   
 • Klapka skončila. Výherci se radují (30.10.2019)
  Klapka skončila. Výherci se radují

  Z patnácti turistických stolních her Vysočina, deseti poukazů k návštěvě Filmových ateliérů Barrandov a z hlavní ceny v podobě víkendového pobytu v prvorepublikovém Letohrádku sv. Vojtěch už se radují výherci. V pátek 25. října se jimi stali úspěšní soutěžící v turistické filmové hře Klapka, kterou pro ně připravil Vysočina Tourism. Podstatou hry „Klapka, filmová Vysočina poprvé“ bylo navštívit známá filmová místa Vysočiny, splnit drobné úkoly, posbírat razítka do filmového pasu a doručit pořadateli Klapky.

   
 • Vysočina se chystá na velký gastronomický svátek (30.10.2019)

  Už za necelý měsíc bude jihlavský Citypark hostit velký gastronomický svátek pro širokou veřejnost nazvaný Gurmet den s Krajem Vysočina, jehož součástí bude národní kolo prestižní soutěže Trophée Mille. Patronem soutěže, která se v Česku odehraje vůbec poprvé, je francouzský šéfkuchař a držitel dvou michelinských hvězd Philippe Mille, který kuchařskou soutěž v mezinárodním formátu pořádá už několik let ve francouzské Remeši. V sobotu 16. listopadu se v Jihlavě utká osm dvoučlenných středoškolských kuchařských týmů v přípravě slaného a sladkého pokrmu s použitím předem stanovených surovin, kterými jsou králičí hřbet, brambory, tvaroh a med. O vítězi i jednotlivých speciálních cenách rozhodne odborná porota složená z předních českých kuchařů a cukrářů.

   
 • Udělovat Ceny za společenskou odpovědnost bude Kraj Vysočina už popáté (30.10.2019)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Rada Kraje Vysočina spustila sběr přihlášek a vyhlásila podmínky pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost na svém jednání 29. 10. 2019. "Jste-li organizace, které není lhostejné téma společensky odpovědného chování, dobrovolně integrujete sociální a ekologická hlediska do každodenních operací a interakcí se zákazníky, je ojedinělé ocenění hejtmana Kraje Vysočina určeno právě vám," uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

   
 • Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny dokončí většinu oprav před začátkem zimního období (30.10.2019)

  Pouze jedenáct úseků na 4500 kilometrech krajských silnic II. a III. tříd na Vysočině chybí dokončit před začátkem zimního období, tedy do konce října. Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v letošním roce zahájily zhruba 140 samostatných oprav a modernizací za více než celkem 1,2 miliardy korun. Po dohodě s dodavateli staveb budou díla předána v průběhu listopadu 2019, pouze jedna stavba bude podle ředitele KSUSV Radovana Necida prodloužena do příštího roku, nebude však představovat dopravní komplikaci v zimním období.

   
 • Informace o zimní údržbě na Vysočině (25.10.2019)

  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je připravena na přechod na zimní období, což s sebou nese i změny v údržbě komunikací. Na začátku zimního období, které začíná 1. listopadu je dostatečně předzásobena posypovým materiálem, generální prohlídkou prošla veškerá k nasazení připravená technika. Ta bude obsluhovat na 120 údržbových okruhů a stejně jako v minulosti budou silnice udržovány podle jejich důležitosti. Řidičům je k dispozici celoročně funkční spojení na krajský dispečink KSUSV 567 117 100 nebo asistenční službu Ředitelství silnic a dálnic 800 280 281.

   
 • Smart Venkov v Kraji Vysočina (25.10.2019)

  V tomto týdnu bylo zástupcům obcí a MAS z Kraje Vysočina představeno téma Smart Venkova. Seminář je první z řady aktivit krajské sítě MAS, které by měly téma Smart (Chytrého) venkova zprostředkovat zástupcům obcí z Vysočiny. MAS v tomto směru zastávají pozici tzv. inovačního brokera a jejich role je především ve formě osvěty k danému tématu. „Kraj Vysočina s krajskou organizací MAS uzavřel smlouvu o spolupráci, ve které se obě strany zavázaly, že budou spolupracovat na osvětových akcích či obdobných aktivit k tématu Smart,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal.

   
 • Na knihovny a jejich čtenáře čeká odměna za sběr mobilů (25.10.2019)
  Na knihovny a jejich čtenáře čeká odměna za sběr mobilů

  Odevzdat starý mobilní telefon v knihovně a mít šanci vyhrát hodnotné odměny mohou v těchto dnech obyvatelé dvou desítek měst v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Zapojené instituce budou mezi sebou soutěžit v rámci pilotního projektu „Odlož mobil v knihovně“ o hlavní cenu 20 tisíc korun, kterou získá instituce, v níž se podaří do 11. prosince shromáždit nejvíce mobilních telefonů. Prostředky mohou využít např. na nákup nových knih či organizaci akcí pro veřejnost.

   
 • Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina. Aktuálně bylo schváleno šest z nich (25.10.2019)
  Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina. Aktuálně bylo schváleno šest z nich

  Na začátku tohoto týdne se konal ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě 8. Monitorovací výbor programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, kde byly projednávány další přeshraniční projekty předložené v tomto programu. Celkem bylo schváleno 11 projektů, z toho u šesti z nich bude do realizace zapojena organizace z Kraje Vysočina. „Můžeme se těšit na projekty v oblasti podpory a ochrany přírodního dědictví, konkrétně mokřadů a rašelinišť, další projekty se dotýkají například tématu cirkulární ekonomiky, spolupráce výzkumných institucí, nebo spolupráce a síťování vysokých, středních i základních škol,“ uvedl na místě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

   
 • Vysočina žije dobrovolnictvím (24.10.2019)
  Vysočina žije dobrovolnictvím

  Hudební skupina BeneBend z komunity Benediktus Chotěboř provázela v úterý 22. října už druhou krajskou konferencí k tématu dobrovolnictví. Ta letošní pořádaná v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina se konala v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina v Jihlavě a nesla název Vysočina žije dobrovolnictvím. „Kraj Vysočina, jako jeden z mála krajů v Česku, podporuje dobrovolnictví také finančně a zároveň jsme rozjeli intenzivní kampaň na získávání nových dobrovolníků,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk, který nad konferencí převzal záštitu.

   
 • Netradiční seminář na téma rakovina prsu. Připojte se k výzvě #3zazivot (23.10.2019)
  Netradiční seminář na téma rakovina prsu. Připojte se k výzvě #3zazivot

  V pondělí 21. října se v sídle Kraje Vysočina pod hlavičkou Zdravého Kraje Vysočina uskutečnil seminář s netradičními přednáškami na téma rakovina prsu a následná péče. Více než stovka účastníků především z řad studentů Střední zdravotnické školy a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě si vyslechla příběh Andrey Chaloupkové, mladé maminky, která na svém blogu Kozí život píše o vlastních zkušenostech s rakovinou prsu, která jí byla diagnostikována v roce 2017 a dodnes se s onemocněním léčí. Budoucí zdravotníci se tak měli možnost dozvědět, co pacienti prožívají a jak k nim přistupovat. Kromě toho, že v letošním roce obdržela Andrea Chaloupková v soutěži Maminka roku ocenění Maminka Hrdinka, je autorkou projektu #3zazivot. Tak, jako si muži při akci Movember neholí vousy, aby upozornili na boj s rakovinou varlat a prostaty, v rámci #3zazivot si mohou ženy nalakovat jinak tři prsty, kterými se provádí samovyšetření prsu.

   
 • Výstavu fotografií pěstounských rodin můžete vidět v Cityparku v Jihlavě (23.10.2019)
  Výstavu fotografií pěstounských rodin můžete vidět v Cityparku v Jihlavě

  Až do konce měsíce je možné zhlédnout originální výstavu fotografií z prostředí pěstounských rodin, které žijí na Vysočině. Najdete ji v nákupním centru Citypark v Jihlavě. Její vernisáž se uskutečnila v rámci nabitého programu Týdne pěstounství na Vysočině ve třetím říjnovém týdnu.

   
 • Prohlídky vodárenských nádrží na Žďársku prokázaly jejich bezpečnost (23.10.2019)
  Prohlídky vodárenských nádrží na Žďársku prokázaly jejich bezpečnost

  Významné vodárenské nádrže v Kraji Vysočina Vír a Mostiště prošly dalšími pravidelnými technickobezpečnostními prohlídkami. Tyto přehrady ležící na Žďársku jsou nezastupitelnými zdroji pitné vody pro desítky tisíc obyvatel nejen Kraje Vysočina. Na základě výsledků měření a pozorování, která se provádějí průběžně, nebyly zjištěny závady a obě nádrže tak jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Nádrže Vír i Mostiště jsou z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazené do první kategorie, proto se na nich prohlídky provádějí každoročně.

   
 • V jihlavské nemocnici mapují paliativní péči (23.10.2019)

  Na nevyléčitelně nemocné pacienty se závažným onemocněním v pokročilých a konečných stádiích onkologických i neonkologických onemocnění se zaměřili v jihlavské nemocnici. Probíhá tam pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví na zmapování potřebnosti paliativní péče v nemocnicích. Na tento pilotní projekt je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu a dotace je součástí projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče”.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 80 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2019 > Tiskové zprávy - říjen 2019

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 47231

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek