Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Žijeme a pracujeme na Vysočině


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Žijeme a pracujeme na Vysočině


 
 
 

 

PPR

Pravidla soutěže
Více informací o soutěži
Návod na vyplnění dotazníku
Výsledky 1. ročníku soutěžeProjekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“ zapadá do rámce koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016 a je zaměřen na vytvoření podmínek vedoucích ke zlepšení a sladění pracovního a rodinného života obyvatel.

Jedná se o tříletý projekt evidovaný pod číslem CZ.1.4./3.4.04/76.00238, který je  podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a probíhá v období od 1.7.2012 do 30.6.2015. Příjemcem projektu je Kraj Vysočina, na jeho realizaci se podílí nezisková organizace Informační a poradenské centrum o.p.s., organizace Centrum pro rodinu a sociální péči a společnost 6.SENSE s.r.o.

Cílem projektu je realizace aktivit, které povedou k podpoře rovných příležitostí žen a mužů v kraji a zajistí slučitelnost rodičovské a profesní role u zaměstnanců. Proto, aby dopady projektu byly co nejširší, zaměřuje se projekt na 4 úrovně:


  • Ženy/muži vracející se z MD/RD   - cílem je usnadnit jejich návrat do zaměstnání, poskytnout potřebné informace s tím spojené, nasměřovat a pomoci v různých oblastech rodinného a pracovního života. Za tímto účelem se v Kraji Vysočina zřizuje síť Family Pointů, které kromě pomoci při krátkodobé péči o dítě poskytnou cílové skupině poradenství a podporu v rodinné a kariérní oblasti.     
  • Územní samosprávní celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci  - cílem je ovlivnit jejich personální politiku a podpořit opatření na podporu  slaďování práce a rodinného života. V tomto kontextu ve vybraných subjektech se uskutečnily rodinné audity, které by měly identifikovat příklady „dobré praxe“, ale také nabídnout doporučení k dalšímu rozvoji. Jako výstup bude vytvořena Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života do plánu personálního rozvoje příspěvkových organizací Kraje Vysočina.                                                                     
  • Zaměstnavatelé – cílem je posílit informovanost zaměstnavatelů a podpořit jejich zájem o otázky slaďování profesního a rodinného života a problematiku genderu. Pro je vyhlášena Soutěž „Podnik příznivý rodině“, která oceňuje pozitivní aktivity a přístup zaměstnavatelských subjektů z Kraje Vysočina.                                                                                                                                         
  • Široká veřejnost  -  cílem je prostřednictvím publicity a propagace informovat veřejnost o aktivitách souvisejících s projektem. Umožnit jim z výstupů individuálně profitovat a aktivně se zapojit do vytváření rovného prostředí žen a mužů a prostředí slaďujícího rodinou a pracovní oblast.


Kontaktní osoba:       Mgr. Stanislava Holbová

Telefon:                       564 602 828             

E-mail:                         holbova.s@kr-vysocina.cz  

 

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Žijeme a pracujeme na Vysočině

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 129591

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek