Kraj Vysočina - logo

Životní prostředí Kraje Vysočina


Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2020 [PDF, 1,6 MB] (31.3.2022)
   
 • Akční plán propojení přírodních lokalit a migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem (11.8.2021)
  Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature

  Jako pomůcku pro ochranu životního prostředí v obcích (včetně územního plánování a plánování rozvoje obcí, projektování staveb, aktivní péče o prostředí obce, management krajiny apod.) předáváme obcím jako významné cílové skupině výsledky aktuálně dokončeného přeshraničního projektu řešící propojení přírodních lokalit prostřednictvím migračních koridorů mezi Českou republikou a Rakouskem. Jedná se o biotopy a populace kopytníků (jelena a losa) a tří druhů šelem (rysa, vlka a medvěda).

   
 • Doporučení na ochranu a zlepšování prostupnosti kritických míst (KM) migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců (8.4.2021)
  ConNat

  KARTY KRITICKÝCH MÍST migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců - losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida

   
 • Zpráva o plnění cílů POH Kraje Vysočina za roky 2018 a 2019 [PDF, 1,3 MB] (28.1.2021)
   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 4,3 MB] (28.1.2021)
   
 • Informace o zpětném odběru elektrospotřebičů [PDF, 3,8 MB] (5.5.2020)
  ElWin

  Závěrečná zpráva o zpětném odběru elektrospotřebičů v roce 2019 od společnosti ELEKTROWIN a.s.

   
 • Akční plán - opatření k plnění cílů POH KV [PDF, 1,3 MB] (1.7.2019)

  Akční plán na roky 2019 až 2025
  pro realizaci opatření k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

   
 • Zpřístupňování informací podle zákona o ochraně ovzduší. (9.11.2018)
  dokumenty

  Od 1. 9. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina jako orgán ochrany ovzduší podle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, aktivně zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech k umístění, stavbě a provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vydaných stanoviscích k územním a regulačním plánům.

   
 • Jak si vedou obce v polovině soutěže „My třídíme nejlépe 2018“? (4.6.2018)
  Jak si vedou obce v polovině soutěže „My třídíme nejlépe 2018“?

  Hlavní soutěž posuzuje množství vytříděného odpadu, kvalitu sběrné sítě a efektivitu sběru. Podkladem pro hodnocení jsou data ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM a.s. za období IV. 2017, I – III. 2018. Vítězové hlavní soutěže získají v prosinci od kraje finanční dary v celkové výši 360 tisíc Kč.

   
 • V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe (11.4.2018)
  V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

  Kongresový sál sídla Kraje Vysočina včera zaplnilo na 120 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí, školních koordinátorů a realizátorů ekologické výchovy. Všichni se účastnili druhého ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a využití vytříděných odpadů.

   
 • Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (8.9.2017)

  Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK.

   
 • Hnízdění orlů mořských na Vysočině (30.6.2017)
  orli

  V letošním roce bylo na Vysočině zaznamenáno 13 hnízd orla mořského. Dvě hnízda zůstala neaktivní a v sedmi případech se orli úspěšně zahnízdili a na svět přivedli vždy po jednom mláděti, v jediném případě se rodičům podařilo vyvést dvě orlí mláďata. Celkem bylo okroužkováno osm jedinců barevnými odečítacími kroužky, které umožní sledovat vývoj vysočinské populace orlů mořských.

   
 • Nová vyhláška ochranných pásem kolem Švihova nepočítá s VRT, může srazit cenu půdy a zkomplikovat pěstování brambor (14.3.2017)
  Zemědělské hospodaření a monitoring kvality povrchových vod v povodí vodního díla Švihov

  Minimálně stovek vlastníků zemědělské i lesní půdy se týká návrh nové vyhlášky, která obsahuje striktně omezující opatření na rozšíření ochranného pásma II. stupně vodního zdroje nádrže Švihov na Želivce. Vedení Kraje Vysočina se společně se zástupci zemědělců a zainteresovaných obcí snaží do znění nové vyhlášky připravované pro Povodí Vltavy zasáhnout.

   
 • Měření v krajské Jihlavě: kvalitu ovzduší v průmyslové zóně Pávov ovlivňuje především doprava (15.2.2017)
  Měření kvality ovzduší v Jihlavě

  Kraj Vysočina a město Jihlava od roku 2010 financují společný projekt měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy. Z aktuálních dat za rok 2016, které dnes na jihlavské radnici představili odborníci z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se tzv. pozaďovým hodnotám.

   
 • Seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství v sídle Kraje Vysočina (14.2.2017)
  Lesníci v sídle Kraje Vysočina

  Dnes se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a pod záštitou krajského radního Martina Hyského uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství. Pro důležité informace si přijeli vlastníci lesů, odborní lesní hospodáři, zástupci správy lesů i další zájemci z řad veřejnosti. „Lesy jsou významnou složkou životního prostředí, které samospráva Kraje Vysočina věnuje velkou pozornost, a to nejen v rámci dotační politiky,“ uvedl na začátek krajský radní Martin Hyský, který program zahájil.

   
 • Orli mořští vyvedli loni na Vysočině osm mláďat, je nutné chránit jejich hnízda (8.2.2017)
  orel mořský

  Kraj Vysočina si za svůj domov vybralo hned několik rodin orlů mořských. V roce 2016 ochránci přírody zaznamenali celkem deset hnízd. „Největší hrozbu pro tyto dravce představuje lidská činnost, například lesní práce, které mají za následek opuštění hnízda. O této problematice jsme společně s ornitology jednali v závěru ledna v krajském sídle v Jihlavě. Je nutné vytipovat a ochránit lokality, kde orli hnízdí,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

   
 • Osmým českým Národním geoparkem je Geopark Vysočina (24.1.2017)
  Geopark

  Certifikát Národní geopark předal v pondělí 23. ledna ministr životního prostředí Richard Brabec v Telči předsedovi svazku Mikroregion Telčsko Romanu Fabešovi. Geopark Vysočina složený z oblastí kolem vrchu Javořice - Telče, Třeště a Počátek sdružuje významné geologické jevy. Do budoucna by měl návštěvníkům nabídnout například novou rozhlednu na Javořici, interaktivní středisko nebo stezku v korunách stromů v blízkosti Roštejna.

   
 • Čistá voda je strategickou surovinou, nejen pro Vysočinu (23.1.2017)
  voda

  Voda respektive pitná voda z různých úhlů pohledů byla tématem dnešního odborného semináře připraveného Povodím Vltavy ve spolupráci s Krajem Vysočina. Diskuze odborníků i majitelů nebo uživatelů půdy v ochranném pásmu vodního díla Švihov na řece Želivce byla věnována především konkrétním dopadům přísných opatření. Náklady na většinu opatření jsou přenášeny na obyvatele a firmy v blízkosti zdroje. Zcela logicky jsou vznášeny požadavky na kompenzace nebo rozumná omezení zákazů.

   
 • Bobři si oblíbili vodní toky Vysočiny (18.1.2017)
  Bobři pojídající dřeviny

  V okolí řek Sázavy, Balinky, Oslavy nebo Jihlavy není ničím výjimečným najít dřeviny okousané bobrem evropským. V některých oblastech Vysočiny je výskyt tohoto vodního hlodavce ojedinělý, další místa osídluje trvale. „Během podzimu a zejména v zimních měsících tvoří dřeviny 90 % bobří potravy. Pokud poškozené stromy odstraníme, bobr si najde jiné dřeviny, způsobí další škody a situaci to nepomůže,“ vysvětlil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

   
 • Měření prokázalo, že Vysočina má jedno z nejčistších ovzduší v Česku (17.1.2017)
  Kraj plánuje sledovat kvalitu ovzduší v celém regionu

  Kraj Vysočina stále patří k nejčistším regionům v České republice. Potvrdily to výsledky měření kvality ovzduší prováděné od října 2015 do konce září 2016 v rámci krajského projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (dále jen ISKOV). Kraj Vysočina je jedním z mála regionů v České republice, kde se takto rozsáhlý projekt měření ovzduší provádí. Celkové projektové náklady ve výši 5,8 milionu korun pokrývá krajský rozpočet.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek