Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Domov Kamélie Křižanov, p.o.

logo Křižanov
 

 
 

Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením.


Více informací o Domovu Kamélie Křižanov, p.o. naleznete na jejich internetových stránkách nebo na facebookovém profilu.
Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888


Popis projektu

Projekt spočívá ve vzniku dvou domácností a denního stacionáře rekonstrukcí objektů v Třešti pro celkem 12 klientů. Denní stacionář poskytuje i prostor pro denní programy klientů přilehlých domácností. V domácnostech je služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. Projekt byl ukončen na podzim roku 2021.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení  s pobytovou sociální službou pro 12 klientů s mentálním a  kombinovaným postižením ve městě Třešť, včetně denního stacionáře. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. 
Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886


Popis projektu

Projekt spočívá ve vzniku dvou domácností a prostoru pro denní programy v Novém Městě na Moravě a dvou domácností ve Žďáru nad Sázavou, celkem pro 24 klientů. V domácnostech bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. Projekt byl ukončen v srpnu 2021.


Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městech Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou prostřednictvím vybudování nových objektů pro bydlení, včetně prostoru pro denní programy klientů v Novém Městě na Moravě. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 24 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. 
Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945

 

Popis projektu

Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Jihlavě, kde v současnosti ani v celém okrese Jihlava tento typ služby není poskytován. V rámci projektu dojde k vybudování dvou domků rodinného typu, každý pro 6 klientů, jeden se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a druhý se službou chráněné bydlení. Společně s těmito objekty bude vystaveno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář. Projekt pokračuje v již započatém procesu úplné transformace, kterým prochází Domov Kamélie Křižanov, p. o., z ústavního typu poskytování pobytové sociální služby v typ komunitní. Projekt bude dokončen v závěru roku 2022.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení v Jihlavě, kde v současnosti není tento typ služby dostupný a v rámci kterého budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vybudování prostoru pro denní programy a ambulantní služby pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací, začlenění těchto klientů do běžné společnosti a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. 
Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008946


Popis projektu


Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Jihlavě v okrajové části Pávov, kde v současnosti ani v celém okrese Jihlava tento typ služby není poskytován. V rámci projektu dojde k vybudování dvou domků rodinného typu, každý pro 6 klientů, jeden se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a druhý se službou chráněné bydlení. Společně s těmito objekty bude vystaveno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář. Projekt pokračuje v již započatém procesu úplné transformace, kterým prochází Domov Kamélie Křižanov, p. o., z ústavního typu poskytování pobytové sociální služby v typ komunitní a zahajuje proces částečné transformace Domova ve Zboží, p. o. Projekt bude dokončen v závěru roku 2022.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení v Jihlavě v Pávově, kde v současnosti není tento typ služby dostupný a v rámci kterého budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vybudování prostoru pro denní programy a ambulantní služby pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací, začlenění těchto klientů do běžné společnosti a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. 
Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950


Popis projektu

Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. spočívá ve vzniku komunitně poskytovaných sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář v Měříně.

Projekt byl zahájen v roce 2017. V roce 2018 byl podán do programu IROP v rámci Výzvy 81. Projektu byla k 18. 3. 2020 přiznána dotace ve výši 46 095 577,56 Kč. Dne 19. 6. 2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavební části projektu. V létě 2021 budou stavební práce dokončeny, následně proběhne vybavení objektů a realizace zahradních úprav. Projekt bude ukončen v závěru roku 222


Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit v Měříně domácnosti komunitního bydlení se službou domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov. Současně zde vznikne zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením - osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Domácnosti budou uzpůsobeny klientům vyžadujícím střední a vysokou míru podpory. Cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení kvality života klientů. 
Kraj Vysočina realizuje projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008033

 

Popis projektu

Projekt spočívá v nákupu tří vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením do ambulantních služeb ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě Na Kopci a Třešti, které vzniknou v rámci procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Domova Háj, p. o. Automobily budou vybaveny zvedací plošinou pro možnost převozu klientů upoutaných na invalidní vozík. Projekt byl k 15.4.2022 úspěšně ukončen 


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz klientů s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením včetně klientů upoutaných na invalidní vozík. Díky naplnění tohoto cíle nebudou klienti s mentálním a kombinovaným postižením izolováni pouze v komunitním bydlení, ale budou moci využívat denně sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé nad Sázavou, denní stacionář v Třešti nebo denní stacionář v Jihlavě Na Kopci. V rámci ambulantních služeb budou dále auta využívány pro aktivizační činnosti klientů podporující sociální začleňování do běžné společnosti (výlety, návštěvy kulturních akcí apod.). Dojde tak k usnadnění integrace osob s postižením do místní komunity a zabránění izolace klientů pouze v jejich domácnostech. 

IROP

 
 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 17.4.2018 / 30.9.2022

Počet návštěv: 6092
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek