Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina

 
 
 

Vážení,

 

vstoupili jste do sekce internetových stránek Kraje Vysočina, kde je zveřejněn Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina.

Vedení organizace k jeho vydání vedla zejména potřeba reagovat na zvyšující se nároky kladené veřejností na výkon veřejné správy jako služby občanům. Cítili jsme také potřebu přesněji určit žádoucí způsoby chování a jednání našich zaměstnanců a naopak je informovat o tom, co je méně vhodné, čeho by se měli v pracovním i osobním životě vyvarovat. Obecnou snahou spojenou s vytvořením a uplatňováním etického kodexu je zvyšování důvěry občanů ve veřejnou správu. Jeho smyslem je také rozvíjet firemní kulturu a přispívat k vytváření etického pracovního prostředí.

Nový etický kodex v praxi nahrazuje podobně zaměřený soubor požadavků na chování a jednání krajských zaměstnanců z roku 2006 a je v podstatě širším rozpracováním hodnot definovaných ve vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Usiluje o představení zaměstnance Kraje Vysočina jako skutečného PROFESIONÁLa, tedy zaměstnance, který vykonává vstřícnou a dostupnou veřejnou službu, který je důvěryhodným odborníkem řídícím se platnými právními předpisy. Profesionální zaměstnanec je také loajální ke svému zaměstnavateli, přispívá k naplňování jeho cílů a vystupuje ke klientům, svým kolegům a spolupracovníkům se zdvořilostí.

Etický kodex předpokládá, že zaměstnanec Kraje Vysočina je také INOVÁTORem. Zaměstnanec je otevřený změnám vyvolaným společenským vývojem a podporuje rozvoj kraje jako moderní a respektované instituce.

V neposlední řadě etický kodex vnímá zaměstnance Kraje Vysočina jako dobrého HOSPODÁŘe. Zaměstnanec vykonává veřejnou službu účelně, efektivně a hospodárně, uplatňuje zásady udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jedná nestranně a dle svých možností brání vzniku a rozvoji korupce.

Etický kodex je vydán ve dvou verzích. Jedná se o verzi stručnou a verzi úplnou. Ve svém stručném znění etický kodex zakotvuje doporučující hodnoty jednání a chování resp. vystupování zaměstnance kraje (zařazeného i nezařazeného do krajského úřadu). Podstata tohoto znění je v tom, že ve své stručnosti má sloužit k vnímání základních pilířů, na kterých je etický kodex postaven. Ve znění úplném jsou poté uvedené pilíře šířeji rozpracovány do detailnějších doporučujících projevů jednání a chování. Úplné znění slouží k upřesnění zakotvených hodnot do konkrétní představy pro zaměstnance.

Má svůj vnitřní i vnější cíl. Vnitřním cílem je pomáhat zaměstnancům Kraje Vysočina nalézt mravně přijatelná řešení v situacích, kdy se mohu nacházet v určitém konfliktu či dilematu. Vnějším cílem pak je zejména přispět ke zvýšení důvěry občanů ve veřejnou správu.

Dokument není příkazem ani jinak závaznou normou. Jeho respektování je vázáno na svědomí a profesionální čest člověka - zaměstnance Kraje Vysočina.

Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je přístupný široké veřejnosti. Seznamte se s etickým kodexem a vytvořte si vlastní pohled na veřejnou správu vykonávanou prostřednictvím Kraje Vysočina. Jeho vydáním a zejména uplatňováním se snažíme získat pozitivní obraz v očích veřejnosti, který je pro nás důležitý pro utváření její důvěryhodnosti.

 

V úctě

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

ředitel krajského úřadu

 

 

Etický kodex byl vytvořen v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina pod názvem „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 342966

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek