Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Financování regionálního školství

 

 
 
 


1. Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem

 

Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem jsou  financovány ze dvou zdrojů:

a)      stát hradí tzv. přímé výdaje na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům

b)      zřizovatel (obec, kraj) hradí provozní výdaje ze svých daňových příjmů

 

a) Přímé výdaje na vzdělávání

Přímé výdaje na vzdělávání jsou finanční prostředky státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením na úhradu

c)      mzdových prostředků,

d)      sociálního a zdravotního pojištění,

e)      přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb,

f)       ostatních nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů,

g)      výdajů na učební pomůcky, na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně,

h)      výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

 

Postup rozpisu rozpočtu do roku 2019

 

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání z úrovně Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR na jednotlivé kraje:

MŠMT ČR provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje normativní metodou prostřednictvím republikových normativů a počtu dětí (mateřské školy), žáků (základní a střední školy) a studentů (vyšší odborné školy).

Výše republikového normativu obsahuje nejen výdaje na výuku, ale i další aktivity, které je třeba v rámci kraje zajistit – zájmové a další vzdělávání, stravování, ubytování, poradenské služby, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, studium při zaměstnání atd.

 

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání z úrovně krajského úřadu na jednotlivé školy a školská zařízení:

Krajský úřad provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů jednotlivým školám a školským zařízením  normativní metodou prostřednictvím krajských normativů a počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných, ubytovaných, ... , které školy a školská zařízení uvedou ve svých statistických výkazech.

 

Změna financování od 1. 1. 2020

 

Od roku 2020 se na základě zákona č. 101/2017 Sb. ve znění zákona 167/2018 Sb. mění dosavadní normativní systém financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na tzv. normativně nákladový systém financování.

 

Financování škol a pedagogické práce školní družiny

 

Zásadní změna se týká financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách, která bude nově financována na základě skutečného počtu hodin přímé pedagogické činnosti realizovaného těmito školami v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a školní družinou v souladu s § 118 školského zákona. Pedagogická práce ve vyšších odborných školách je i nadále financována normativně na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu, jednotné normativy pro celou ČR však centrálně stanovilo ministerstvo.

U nepedagogické práce v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích zůstává i nadále normativní systém financování, mění se však způsob stanovení normativů, a to z jednotky výkonu dítě, žák, student na kombinaci jednotek výkonu ředitelství (právnická osoba), další pracoviště školy a třída mateřské, základní a střední školy, žák konzervatoře a student vyšší odborné školy.

Základní umělecké školy jsou jako dosud financovány normativně na žáka, mění se pouze struktura normativů, které jednotně stanovilo ministerstvo pro všechny kraje.

 

 

Financování školských zařízení s výjimkou pedagogické práce školních družin

 

Školská zařízení s výjimkou pedagogické práce školní družiny budou nadále financována normativně prostřednictvím krajských normativů.

 

Finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu hradí školy a školská zařízení z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob.

 

Nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu mají školy a školská zařízení, které jsou zapsány  v rejstříku škol a školských zařízení.

 

b) Provozní výdaje

Provozní výdaje zahrnují výdaje na úhradu energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup kancelářského, školního a hygienického materiálu, pohonných hmot, úhradu poštovného, služeb telekomunikací,  nájemného, pojistného, pořízení nábytku do škol atd.

 

Zřizovatel hradí i veškeré investiční výdaje.

 

 

2. Soukromé školy a školská zařízení

 

Prostřednictvím krajských úřadů poskytuje stát soukromým školám a školským zařízením dotaci na základě státem stanovených normativů.

 


 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 24.11.2008

Počet návštěv: 114464
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek