Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Legislativa

 
 

Odkazy


 

Související odkazy

 • Plány ochrany
  Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.
  Plán ochrany lze vydat na dobu nejdéle 10 let.
  • Moravské Budějovice - Plán ochrany MPZ
   Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice (dále jen „Plán ochrany“) si klade za cíl umožnit vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území Městské památkové zóny Moravské Budějovice, vykonávat na konkrétních nemovitostech plánem ochrany specifikované činnosti bez povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Vyhlášení Plánu ochrany by mělo vést ke snížení administrativní zátěže vlastníků předmětných nemovitých věcí při výkonu jejich vlastnických práv, nikoliv však ke zmenšení či úbytku zachovaných kulturně historických hodnot území městské památkové zóny.
 • Koncepce PP
  Strategický dokument zaměřený na účinnější podporu péče o hmotné kulturní dědictví v Kraji Vysočina.
 • Památky UNESCO
  Prohlášení - zápis památek na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 • Národní kulturní památky
  Nařízení Vlády ČR o prohlášení národních kulturních památek na území Kraje Vysočina.
 • Městské památkové rezervace a městské památkové zóny
  Vyhlášky o prohlášení městských památkových rezervací a zón na území Kraje Vysočina.
 • Vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny
  Vyhlášky o prohlášení vesnických památkových rezervací a zón na území Kraje Vysočina.
 • Krajinné památkové zóny
  Vyhlášky o prohlášení krajinných památkových zón na území Kraje Vysočina .
 • Ochranná pásma
  Rozhodnutí o prohlášení ochranných pásem na území Kraje Vysočina.
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kultura a památky > Památky > Legislativa

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 349301

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek