Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ornitologové s podporou Kraje Vysočina značí doupné stromy

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině už od roku 2009 provádí evidenci, značení a ochranu doupných a jinak pro ptáky významných stromů v lesích. „Již v roce 2016 zahájil Kraj Vysočina spolupráci s ornitology a s Lesy České republiky při individuální ochraně hnízdišť vybraných druhů ptáků. V letošním roce Kraj Vysočina podpořil značení a ochranu doupných stromů celkem 120 tisíc korun. Úspěšnost tak zvaně chráněných hnízdění je prokazatelně vyšší než v případech, kdy s lesníky a vlastníky lesních pozemků nebyla navázána spolupráce a nebyli nijak informováni o doupném stromě v jejich lese,“ říká radní Kraje Vysočina Pavel Hájek za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.
 

 
 

Za doupné jsou označovány stromy s dutinami vhodnými k rozmnožování živočichů. Vznikají rozkladnými procesy dřeva například po vylomení větve, nebo jsou vytesány šplhavci – strakapoudy, žlunami nebo datly. Hnízdí v nich ptáci, od drobných pěvců – sýkor, brhlíků, šoupálků nebo lejsků – přes kulíška nejmenšího, sýce rousného a holuba doupňáka až po puštíka obecného. K rozmnožování slouží také netopýrům a některým dalším druhům savců – třeba plšíku lískovému, plchu velkému nebo veverce obecné. Dalším mnoha druhům potom poskytují úkryt. Pro bezobratlé živočichy, například mravence nebo brouky, představují prakticky celý životní prostor, jsou tedy důležitými prvky lesního prostředí.

 

Nebývalý rozsah těžeb, jejich automatizace velkými stroji i nedostatek lidských zdrojů často neumožňují lesníkům vyznačit významné stromy k ponechání. Od roku 2019 bylo s finanční pomocí Kraje Vysočina obnoveno značení  3 700 doupných stromů, které v terénu provádí ornitologové. Na kmen stromů ve výšce kolem 150 cm se barvou namalují 2–4 modré rovnostranné trojúhelníky. Většina doupných stromů byla označena na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky. Do spolupráce se zapojilo i několik dalších vlastníků lesa. Značení a jeho obnova probíhá postupně a současně v několika oblastech dochází k pravidelné kontrole obsazenosti doupných stromů.

 

V rozsáhlých lesích kolem vrchu Javořice je od roku 2006 sledována místní populace sýce rousného. V roce 2022 zde bylo zkontrolováno 311 stromů s dutinami, které byly potenciálně vhodné pro hnízdění dutinových hnízdičů. Celkem 10 doupných stromů bylo obsazeno sýcem rousným, 74 holubem doupňákem a 13 datlem černým. K hnízdění dutinových ptáků tedy posloužilo minimálně 31 % kontrolovaných doupných stromů, přičemž uvedená hodnota odpovídá dlouhodobým výsledkům. „Ponechávání doupných stromů v lesích je důležitým krokem k zachování životního prostoru pro řadu živočichů a obnovu biodiverzity našich lesů," dodává na závěr radní Pavel Hájek.


 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.12.2022 / 27.12.2022

Počet návštěv: 720
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek