Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přijímací řízení

 
 
 • Opatření obecné povahy [PDF, 361 kB] (14.11.2022)

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

   
 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 [PDF, 315 kB] (12.9.2022)

  Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky.

   
 • Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky (2.2.2021)
  insp

  Aplikace InspIS SETmobile je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

   
 • Přehled SŠ a VOŠ v Kraji Vysočina (29.1.2014)
  Přehled počtu žáků

  V přehledu jsou uvedeny SŠ a VOŠ všech zřizovatelů, které působí na území Kraje Vysočina. U každé školy naleznete seznam nabízených oborů a počty žáků v jednotlivých ročnících, a to jak pro denní, tak i dálkové studium. Podrobné informace o aktuální nabídce jsou zveřejněny na webových stránkách škol.

   
 • Žádost o vydání zápisového lístku (28.5.2010)
  skola

  Úmysl vzdělávat se v příslušné střední škole je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží zápisový lístek do 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.) na této ZŠ. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad na žádost uchazeče. Zápisový lístek není vyžadován u nástavbového a zkráceného studia a rovněž do jiné než denní formy vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku. Žádosti adresujte na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 586 01 Jihlava. Další informace vám podají pracovníci odboru školství, mládeže a sportu (tel. 564 602 964, 564 602 951 nebo 564 602 957).

   
 • Plná moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku (27.1.2009)

  Na základě plné moci může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zmocnit jinou osobu (zmocněnce) ve věci žádosti o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Přijímací řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 479776

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek