Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Talent Vysočiny

 
 
 

logo Talent Vysočiny záhlaví

TALENT VYSOČINY

Ocenění „Talent Vysočiny“ je určeno žákům a studentům z celého Kraje Vysočina. Nominace a případné udělení ocenění Talent Vysočiny není jen ohodnocením nadání a talentu, ale také píle, pracovitosti, cílevědomosti a snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru.

           

Komu a za co je ocenění udělováno

·        Žákům a studentům (tedy jednotlivcům) od 5. ročníku ZŠ až do 4. ročníku SŠ (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

·        Navržen může být žák, student, který dosahuje v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí (např. vítěz krajského či vyššího kola soutěží atd.)

·        Ocenění se vztahuje na výsledky činnosti školní i mimoškolní (zájmové) v období od předchozí uzávěrky (vždy 25. 5.) do 25. 5. daného roku.

·        Žák nebo student, který získal ocenění v jednom roce, může být při splnění všech podmínek navržen na ocenění rovněž v následujících letech.

·        Žák či student může být nominován ve více oborech.

·        Navržený žák nebo student musí mít trvalé bydliště v Kraji Vysočina

·        Žák či student musí navštěvovat školu v Kraji Vysočina. Pokud studuje v jiném kraji České republiky, musí se jednat o studijní obor, který není v Kraji Vysočina zastoupen.

 

V jakých oborech a kategoriích je ocenění udělováno

Ocenění lze udělit v pěti oborech:

·        humanitním

·        uměleckém

·        technickém

·        přírodovědném

·        sportovním

a ve dvou kategoriích:

·        „žáci“  - 5. – 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií

·        „studenti“ – studenti středních škol a vyšší stupeň víceletých gymnázií

 

Kdo a jakým způsobem navrhuje

·        Podnět k podání návrhu na ocenění dotyčného může dát kterýkoli obyvatel Kraje Vysočina, např. vyučující, trenér, ředitel školy, žák či student, jeho rodiče atd.

·        Návrh (na základě podnětu) podává příslušná škola, školské zařízení či jiná organizace zabývající se výchovou a vzděláváním, kterou navržený navštěvuje.  

 

Kdo a jak ceny uděluje

·        Ze všech došlých návrhů na ocenění Talent Vysočiny vybere Nominační komise, jmenovaná Radou Kraje Vysočina, nejvíce talentované žáky a studenty jednotlivých oborů, kterým udělí nominaci na cenu Talent Vysočiny.

·        Slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny se koná vždy v druhé polovině června daného roku. Vzhledem ke koronavirové situaci může být slavnostní vyhlášení řešeno i jiným způsobem, se kterým budou nominovaní včas seznámeni

·        Na udělení ocenění Talent Vysočiny nemusí být v některém oboru či kategorii navržen žádný nominovaný.

 

Způsob udělení a výše vyplácení stipendia

Udělení stipendia schvaluje Rada Kraje Vysočina na základě návrhu Nominační komise.

Stipendium je vypláceno jednorázově nebo po dobu deseti měsíců ve výši:

§  2 000 Kč (1 500 Kč v případě desetiměsíčního stipendia) – v kategorii „žáci“

§  4 000 Kč (3 000 Kč v případě desetiměsíčního stipendia) – v kategorii „studenti“

Jednorázové stipendium je převedeno na účet oceněného nebo jeho zákonného zástupce.

Desetiměsíční stipendium je měsíčně zasíláno na účet oceněného nebo jeho zákonného zástupce během následujícího školního roku (tedy po dobu 10 měsíců).

Chcete nominovat?  

V případě příspěvkových organizací Kraje Vysočina klikněte ZDE  

V případě Krajem Vysočina nezřizovaných organizací klikněte ZDE  

logo talent Vysočiny

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Mládež a sport > Talent Vysočiny

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 5370

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek