Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - červen 2021

 
 
 • Omezení provozu krajského úřadu v pátek 2. července (30.6.2021)
  Omezení provozu krajského úřadu v pátek 2. července

  Z důvodu několikahodinové odstávky dodávek vody bude v pátek 2. července omezen provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. „Většina zaměstnanců bude tento den vykonávat práci v režimu homeoffice. Na jednotlivých pracovištích bude přítomna pouze služba, která bude v nezbytném rozsahu zajišťovat agendu a vyřizovat úřední záležitosti,“ informoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Omezení se týká zejména pracovišť v budovách A, B, C a D na ulici Žižkova 1882/57.

   
 • Seminář pro starosty obcí: Obecní systém odpadového hospodářství ve vazbě na nový zákon o odpadech (30.6.2021)

  Nastavení systému, obecně závazná vyhláška, zpoplatnění obyvatel, krajské dotace a optimalizace motivačních prvků – to byla nosná témata semináře pro starosty obcí, kterého se v závěru minulého týdne zúčastnilo nebo jej online zhlédlo na sto zástupců obcí. Jednalo se o další aktivitu spolupráce kraje se Sdružením obcí Vysočiny při plnění projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina, v rámci kterého se uskuteční i seriál vzdělávacích akcí k problematice odpadového hospodářství pro obce.

   
 • Domov pro seniory posílá zvláštní poděkování Nadačnímu fondu FRANTIŠKA PODSTATZKY LICHTENSTEINA (30.6.2021)
   
 • Iniciativa Průmysl 4.0 soutěží za Kraj Vysočina o Evropskou cenu za podporu podnikání 2021 (29.6.2021)

  Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje rozvoj podnikatelského prostředí na svém území. Od roku 2019 realizuje řadu vlastních aktivit, případně finančně podporuje aktivity partnerů, které se zaměřují nejen na digitální transformaci místních podnikatelských subjektů, ale také na integraci používaných technologií do vzdělávacího systému a spolupráci podnikatelského a vzdělávacího systému v této oblasti. Souhrn těchto aktivit pod hlavičkou „iniciativa Průmysl 4.0“ se aktuálně uchází o Evropskou cenu za podporu podnikání 2021, vyhlašovanou Evropskou komisí.

   
 • Projekt eljub E-Book Woche 2021 otevírá mládeži cestu do Rakouska (29.6.2021)
  Projekt eljub E-Book Woche 2021 otevírá mládeži cestu do Rakouska

  Evropské setkání mládeže eljub E-Book Woche 2021, které se koná ve dnech 3. 7. – 10. 7. 2021 v rakouském městě Krems an der Donau, se rychle blíží. Kraj Vysočina spolu s kraji Jihomoravským a Jihočeským vysílají pět českých studentů, kteří se spolu s dalšími 60 účastníky z osmi evropských zemí zapojí do workshopů, debat a dialogů v pestrých mezinárodních skupinách. Cílem je vytvořit v němčině e-knihu a film, které odráží názory a postoje současné mládeže.

   
 • Společnost provozující přepravní soustavu plynu podporuje vzdělávání na Vysočině (29.6.2021)
  Společnost provozující přepravní soustavu plynu podporuje vzdělávání na Vysočině

  Společnost NET4GAS je klíčovou součástí strategické energetické infrastruktury České republiky a významně přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Kromě toho firma rozvíjí a posiluje partnerství a podporuje celou řadu inovativnách projektů, zejména v oblasti vzdělávání. V Kraji Vysočina se díky finanční podpoře společnosti NEt4GAS podařilo například dovybavit badatelská centra, která třetím rokem fungují na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, na Gymnáziu Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Třebíč.

   
 • Kraj pokračuje v přípravách nové tělocvičny u průmyslovky ve Žďáře nad Sázavou. Stavba s finančním podílem města by mohla začít už letos na podzim (28.6.2021)
  Kraj pokračuje v přípravách nové tělocvičny u průmyslovky ve Žďáře nad Sázavou. Stavba s finančním podílem města by mohla začít už letos na podzim

  Na podzim letošního roku by mohly začít práce na výstavbě nové tělocvičny u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Rada Kraje posunula záměr do další přípravné fáze a tento týden schválila podmínky veřejné zakázky na stavební práce a rozhodla zahájit zadávací řízení. „Vítězná firma pak bude mít rok a půl na dokončení nové sportovní haly, kterou budou využívat nejen žáci tamní průmyslovky a sousedního gymnázia, ale také další sportovní kluby ve městě i veřejnost,“ připomíná radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala. Cena díla je odhadována na více než 100 milionů korun, část nákladů by mělo uhradit město Žďár nad Sázavu, včetně napojení tělocvičny na systém dálkového vytápění, které město provozuje.

   
 • Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem a obcím postižených tornádem (28.6.2021)
   
 • V Křižánkách otevřeli nové Komunitní centrum STODOLA (28.6.2021)
  V Křižánkách otevřeli nové Komunitní centrum STODOLA

  V malé obci Křižánky na Novoměstsku otevřeli o víkendu za účasti náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hany Hajnové nově zrekonstruované komunitní centrum STODOLA. „Věřím, že tento objekt v historickém jádru obce, jehož rekonstrukce se viditelně vydařila, bude plnit svůj účel a přispěje k dalšímu oživení společenských aktivit a k dalšímu rozvoji obce,“ popřála Hana Hajnová místním. Zároveň poukázala na to, že velmi ráda přijala pozvání k návštěvě této obce, která se v různých krajských soutěžích pravidelně umísťuje na předních pozicích. Stejně jako v nedávné soutěži ROK ŽIVOTA v obcích Kraje Vysočina, kde Křižánky získaly první místo v hodnocení odborné poroty.

   
 • Kraje pro bezpečný internet: Vyhlášení oceněných celorepublikového finále soutěžního kvízu (28.6.2021)

  23. června 2021 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina ocenění nejúspěšnějšího soutěžícího celorepublikového finále Kvízu PLUS projektu Kraje pro bezpečný internet. Od září 2020 do března 2021 měli žáci a studenti z celé České republiky možnost zapojit se do kvízu, který byl zaměřen na téma bezpečného používání informačních a komunikačních technologií. Celkem se zapojilo téměř 29 000 soutěžících. Nejúspěšnější řešitel z každého kraje postoupil do celorepublikového finále, které se uskutečnilo online v polovině června 2021.

   
 • Kraj Vysočina chce poslat Jihomoravskému kraji dar 10 milionů korun (25.6.2021)

  V souvislosti se včerejšími živelnými událostmi v oblasti Hodonínska a Břeclavska je Kraj Vysočina připraven poskytnout sousednímu Jihomoravskému kraji dar ve výši 10 milionů korun na odstranění následků ničivých bouřek. „O konkrétním využití daru si následně rozhodne přímo Jihomoravský kraj podle situace a svých aktuálních potřeb. Už od včerejšího večera jsem ve spojení s panem hejtmanem Grolichem a řešíme, v čem by mohla Vysočina podat jižní Moravě pomocnou ruku. Ještě v noci a hned ráno vyjeli pomáhat do postižených obcí také krajští hasiči a záchranáři,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Poskytnutí daru Jihomoravskému kraji bude schvalovat krajské zastupitelstvo na jednání v mimořádném termínu 5. července.

   
 • Když se sejdou zámečtí páni (25.6.2021)
  Když se sejdou zámečtí páni

  Hostitelkou v pořadí druhého ročníku Setkání majitelů a správců hradů a zámků se sídlem na Vysočině, které se uskutečnilo ve středu 23. června 2021, byla Alexandra Kasperová, která účastníky přivítala na Zámku Herálec. „Je tomu přesně 10 let, co Chateau Herálec Boutique Hotel & Spa by L´OCCITANE přivítal své první návštěvníky v obnovených prostorách a mě těší, že dnes mohu na našem zámečku přivítat srdcaře, kteří věnují všechen svůj čas památkám,“ uvedla na setkání Alexandra Kasperová. První setkání „zámeckých pánů“ z Vysočiny se konalo v roce 2019 na zámku ve Velkém Meziříčí.

   
 • Talent Vysočiny a Cena hejtmana Kraje Vysočina pro rok 2021 (24.6.2021)
  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Kraje Vysočina pro rok 2021

  Na začátku tohoto týdne se v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Ceny hejtmana Kraje Vysočina 2021. Odborná komise letos nominovala na cenu Talent Vysočiny celkem 64 žáků v pěti oborech. Většina z nominovaných dosáhla v právě končícím školním roce významných úspěchů v celostátních i mezinárodních vědomostních, uměleckých nebo sportovních soutěžích. Cenu hejtmana Kraje Vysočina letos obdrželi čtyři žáci s vynikajícími studijními výsledky. Pořadatelství slavnostního večera se opět ujala příspěvková organizace města Active – středisko volného času.

   
 • Jak se bude dále vyvíjet myslivost? (24.6.2021)
  zvěř

  Právě je projednávána jedna z novel zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, na který navazuje celá řada prováděcích předpisů. Cílem novely je nastavit nová pravidla tak, aby se upravily stavy zejména spárkaté zvěře a nedocházelo podle konkrétní situace k nepřiměřenému poškozování prostředí. To, v jaké podobě bude novela přijata, je zatím nejasné.

   
 • Kraj podporuje kvalitu řízení svých příspěvkových organizací (24.6.2021)

  Mezi cíle Kraje Vysočina patří růst vyspělosti jeho příspěvkových organizací a neustálé zvyšování kvality poskytované veřejné služby pro obyvatele, ať už v oblastech školství, sociální, zdravotnictví, kultury a jiných. Kraj Vysočina ve svých organizacích průběžně sleduje nastavení tzv. vnitřního řídícího a kontrolního systému, kde základní podstatou je kontrola efektivního nakládání s veřejnými prostředky v souladu se zákonnými normami a pravidly zřizovatele.

   
 • S Vysočinou do Evropy se podívá sympatická trojice gymnazistů – Tereza, Matěj a Marek (23.6.2021)
  S Vysočinou do Evropy

  Vítězkou letošního 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, soutěže zaměřené na zvládání anglického jazyka a prověřující znalosti z reálií regionu vyhlašované Krajem Vysočina pro žáky středních škol se stala septimánka Gymnázia ve Velkém Meziříčí Terezka Kučerová, druhý skončil zasloužilý účastník soutěže Matěj Cícha z Gymnázia Třebíč a třetí Marek Dřinovský z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Letošního ročníku soutěže se v průběžných školních kolech účastnilo 289 účastníků z 20 středních škol a gymnázií. Kromě finálového testu s 20 otázkami rozhodly o pořadí v soutěži anglické prezentace na téma Náš kraj mýma očima aneb Vítejte na Vysočině!

   
 • Záslužné medaile Kraje Vysočina letos uděleny za záchranu lidských životů i za mimořádnou aktivitu v době pandemie (23.6.2021)
  Záslužné medaile

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil předali 22. června 2021 celkem 21 záslužných medailí Kraje Vysočina II. a I. stupně zástupcům složek krajského integrovaného systému za mimořádné pracovní nasazení, zásluhy nebo za záchranu lidských životů. Tři mimořádná ocenění medailí I. stupně byla udělena i civilistům, kteří neváhali nasadit vlastní život při záchraně druhých.

   
 • Očkování dětí 12+ prozatím nabídnou až čtyři místa na Vysočině. Registrace bude spuštěna 1. července (23.6.2021)

  Jak tento týden informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, děti ve věku od 12 do 15 let se budou na Vysočině očkovat proti COVID-19 minimálně čtyři očkovací centra umístěná přímo v nemocnicích nebo v centrech. Registrace k očkování se pro dvanácti až patnáctileté otevře 1. července. „Pro očkování této specifické věkové skupiny budou nabízeny speciální časy. Kraj nyní čeká na finální verzi očkovací metodiky, která má upraví podmínky podání vakcíny dětem. S největší pravděpodobností bude přítomnost pediatra pouze za účelem dozoru a monitoringu průběhu očkování, nepočítá se s tím, že by pediatr přímo nutně očkoval,“ naznačuje budoucí praxi Vladimír Novotný s tím, že na oficiální znění metodiky se čeká.

   
 • VIDEOPŘENOS: Předávání záslužných medailí Kraje Vysočina zástupcům složek Integrovaného záchranného systému (22. 6. od 17:00) (22.6.2021)

  Kraj Vysočina Vás zve ke sledování přímého přenosu slavnostního předávání záslužných medailí Kraje Vysočina zástupcům složek Integrovaného záchranného systému. Přenos začíná 22. 6. 2021 v 17:00 hodin pod odkazem https://youtu.be/wt_mIIpvLPs. Na stejné adrese bude následně připraven ke shlédnutí záznam z tohoto slavnostního ceremoniálu. Předáno bude 24 záslužných medailí, z toho 3 budou uděleny civilistům za záchranu lidských životů. Akce se účastní hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

   
 • ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ: Kraj ocenil 23 originálních produktů cestovního ruchu (22.6.2021)

  V dubnu letošního roku vyhlásil Kraj Vysočina soutěž ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ na podporu regionálního cestovního ruchu a na něj bezprostředně navázaných podnikatelských subjektů. Cílem soutěže bylo přijít s novými, originálními, lákavými a k životnímu prostředí šetrnými produkty pro konkrétní cílové skupiny. „Navazujeme na loňský soutěžní program Vysočina – nejlepší dovolená, kam se přihlásilo 30 subjektů s 42 soutěžními příspěvky, letos byl zájem ještě větší a hodnotící komise vybírala z 53 nových produktů od 38 subjektů,“ informoval krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš. Finanční bonus ve výši dva miliony korun si nakonec mezi sebe rozdělilo 23 nejzajímavějších záměrů, které se už během letošní sezony mohou objevit v nabídce turistické destinace Vysočina.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 75 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - červen 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 18817

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek