Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - červenec 2011

 
 
 • Prázdniny v Telči začínají, kraj se zapojí přednáškou o internetu (29.7.2011)
  Prázdniny v Telči začínají, kraj se zapojí přednáškou o internetu

  I letošní ročník Práznin v Telči, který začíná 29. července úderem půl osmé večerní v zámeckých prostorách, se koná za finanční podpory kraje Vysočina. Do pestrého programu kulturních aktivit již tradičně zapadá 4. července seminář „Internet v Telči 2011“, který se bude konat v Hotelu U Hraběnky. “Zájemci z řad veřejnosti, IT odborníků, zástupců měst a obcí se mohou seznámit s technologiemi z oblasti výstavby optických a bezdrátových sítí v kraji Vysočina. K lepšímu pochopení jsou připraveny i názorné ukázky,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast informatiky.

   
 • Senioři z domova v Onšově objeli na rotopedu třikrát svět (27.7.2011)
  Senioři z domova v Onšově objeli na rotopedu třikrát svět

  Klienti Domova důchodců v Onšově na Pelhřimovsku dokázali vytvořit úctyhodný sportovní rekord. Od roku 1999 do dnešního dne zvládli “našlapat“ na domácích rotopedech 120 tisíc kilometrů. Na čtyřech kolech se za dva roky vystřídalo třiatřicet důchodců, kteří třikrát obkroužili celý svět. Magickou hranici dnes slavnostně pokořila osmaosmdesátiletá Marie Nevšímalová, která má kilometrů v nohách ze všech nadšenců nejvíce, rovných třicet tisíc kilometrů. V závěrečných metrech účastníky podpořil i Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

   
 • Dotace na realizaci ICT Standardu – 2. kolo předkládání žádostí končí s prázdninami (26.7.2011)
  Dotace na realizaci ICT Standardu – 2. kolo předkládání žádostí končí s prázdninami

  Rada kraje Vysočina schválila v červnu 2011 výsledky prvního kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení v organizacích zřizovaných krajem Vysočina. V případě, že žádost nebyla v prvním kole schválena, je možné předložit aktualizované podání do kola druhého. Uzávěrka druhého kola je 30. srpna 2011.

   
 • Záchranná služba kraje Vysočina používá moderní výukové pomůcky (26.7.2011)
  Záchranná služba kraje Vysočina používá moderní výukové pomůcky

  Krajští záchranáři na Vysočině získali moderní vybavení, pomocí kterého nabývají rutinu a jistotu v základních profesních dovednostech. Zdravotnická záchranná služba zakoupila pro všech pět oblastních středisek nové modely pro nácvik zajištění dýchacích cest. Pětice nových trenažérů vyšla na 200 tisíc korun a vystřídá tak starší modely.

   
 • Kraj Vysočina nechal opakovaně zkontrolovat všechna značení na železničních přejezdech na silnicích II. a III. tříd (25.7.2011)
  Kraj Vysočina nechal opakovaně zkontrolovat všechna značení na železničních přejezdech na silnicích II. a III. tříd

  Kontroly dopravního značení na všech silnicích kraje Vysočina provádí pracovníci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny plánovitě minimálně jednou každý měsíc. I přesto nechal náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl v minulém týdnu preventivně a cíleně zkontrolovat všechny železniční přejezdy na silnicích druhých a třetích tříd. "Na všechny zjištěné drobné nedostatky jsme byli schopni ihned standardně reagovat a zjednat nápravu, v některých případech upozorníme také vlastníky železniční infrastruktury a budeme požadovat nápravu,“ uvedl Libor Joukl.

   
 • Získat. Objevit. Zažít...antický starověk na třech místech letošní Dolnorakouské zemské výstavy (25.7.2011)
  Získat. Objevit. Zažít...antický starověk na třech místech letošní Dolnorakouské zemské výstavy

  Partnerský region Dolní Rakousko nabízí další ročník Dolnorakouské zemské výstavy. Ideálním prázdninovým cílem se tak i pro turisty z Vysočiny mohou stát příhraniční města Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg nebo Hainburg, kde se díky velkorysému pojetí expozic může kdokoli vrátit do doby slávy Římské říše. V expozici se postupně seznámíte s ekonomickými dějinami, překvapí vás záludnosti osídlování blízkého území a dojde i na dějiny technických vynálezů nebo na přesné napodobeniny antických stavebních technik. Lákavá je nabídka procházky po cestách dlážděných kameny, po kterých před stoletími jezdily římské povozy. V rámci partnerské spolupráce s Dolním Rakouskem výstavu navštívil také hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Sympatické je také umístění jednotlivých expozic výstavy, mezi kterými autem přejedete do 10 minut.

   
 • Příprava „Regionální inovační strategie kraje Vysočina“ (25.7.2011)
   
 • Popularizace historických i uměleckých pokladů na Vysočině (22.7.2011)
  sv. Jan Nepomucký - Zelená hora ZR - opravený strop

  Tento týden navštívili Vysočinu zástupci dvou významných muzejních institucí ČR, generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a tajemnice Moravského zemského muzea Eva Bartošová. Po odborné stránce naše regionální muzea s předními muzejními instituce úzce a dlouhodobě spolupracují. Hlavním tématem návštěvy bylo rozšíření společných aktivit při popularizaci a přiblížení expozic široké veřejnosti. „V současné době návštěvníci vítají interaktivnost výstav, možnost si na exponáty sáhnout, příp. si vyzkoušet nejrůznější pracovní postupy. Další lákadlem pak jsou i tématické putovní výstavy a zápůjčky významných exponátů,“ řekl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Pracovní skupina zemědělství a lesnictví řešila i regionální potraviny (22.7.2011)
  Ilustrační foto

  Setkání zástupců Jihomoravského, Jihočeského a kraje Vysočina se spolkovou zemí Dolní Rakousy zorganizoval odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina. V rámci Pracovního programu zemědělství a lesnictví na roky 2010 až 2013 se tak se sešli v červnu za účasti radního kraje Vysočina pro danou oblast Josefa Matějka.

   
 • Šlechtitelský program českého strakatého skotu slaví na Vysočině úspěchy už desátým rokem (22.7.2011)
  Ilustrační foto

  Chovatelské a šlechtitelské družstvo Impuls slaví letos desáté výročí své činnosti. V červnu si toto výročí připomněli chovatelé skotu v Bohdalci na Vysočině. Oslav se zúčastnil i radní kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek, který členům družstva poděkoval za mimořádný přístup v agrárním sektoru. Chovatelské družstvo Impuls je jediné svého druhu v České republice a je členem Sdružení inseminační a testační stanice Mnichov – Grub. Členy je celkem 42 zemědělských podniků, ve kterých je chováno skoro šestnáct tisíc kusů krav českého strakatého plemene.

   
 • Rodinná politika v centru pozornosti kraje (21.7.2011)
  rodina

  Přes půl milionem korun dotuje kraj projekty, které nabízejí širokou škálu aktivit, jsou časově dobře dostupné, otevřené pro všechny zájemce, podporují rozvoj zapojených osob a spolupracují s místní komunitou. Kraj Vysočina se tak angažuje v prorodinné politice.

   
 • Výzva k předkládání projektů do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (21.7.2011)
  logo

  Dne 20. července 2011 byla vyhlášena 3. kolová výzva k předkládání žádostí o finanční podporu na grantové projekty v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 22. srpna do 2. září 2011. Ve výzvě je určeno k  financování grantových projektů celkem 37 mil. Kč. Tyto finanční prostředky by měly vést k  prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina a přispět tak k posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky. Prostřednictvím realizovaných grantových projektů dojde k vytvoření takových podmínek, aby se další vzdělávání stalo součástí způsobu života obyvatel kraje Vysočina.

   
 • Sociální služby neziskových organizací musí dotovat kraj (20.7.2011)
  Sociální služby neziskových organizací musí dotovat kraj

  Neziskové i příspěvkové organizace měst a obcí poskytující sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí. Meziroční pokles dotací ze státního rozpočtu pro kraj Vysočina pro rok 2011 je oproti loňsku téměř 24 milionů a oproti předloňsku 29 milionů korun. Státní dotace z ministerstva práce tedy neřeší meziroční růst nákladů a platové podhodnocení zaměstnanců. Dokonce snižuje finanční zdroje. Propad navíc nebyl plošný a u některých poskytovatelů vede k ohrožení existence činnosti. U jiných by zachování nezvýšených zdrojů vedlo k propouštění zaměstnanců a k omezování sociálních služeb pro obyvatele regionů.

   
 • Vzdělávání seniorů na Vysočině (20.7.2011)
  Ilustrační foto

  Zahájení nového kurzu University třetího věku s názvem Zdravý životní styl seniorů připravuje kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Vzdělávací cyklus se uskuteční od 1. září v Domově pro seniory Velké Meziříčí a bude určen pro seniory z domovů, pro osoby se zdravotním postižením z kraje Vysočina, ale i pro širokou veřejnost.

   
 • Deset obcí z Vysočiny získalo plaketu za péči o válečné hroby (20.7.2011)
  Deset obcí z Vysočiny získalo plaketu za péči o válečné hroby

  Letošní ocenění za péči o válečné hroby získalo deset obcí a jedna soukromá osoba na návrh obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu kraje Vysočina. Poděkování v podobě plakety za Péči o válečné hroby v roce 2001 v kraji Vysočina předal tento týden zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák. Předávání se uskutečnilo v pondělí na slavnostním vyhlášení Vesnice roky Vysočiny.

   
 • Kraj Vysočina: Účelové dotace a projektové peníze dosáhly v první půlce roku 2011 více než 2,5 miliardy korun (19.7.2011)
  peníze, ilustrační foto

  V první polovině letošního roku poslal stát na účet kraje Vysočina více než dvě miliardy korun ve formě účelových nebo systémových dotací. „Ve většině těchto transakcí provádí kraj administraci těchto peněz oprávněným subjektům,“ upozorňuje náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast financí Vladimír Novotný a pro příklad zmiňuje typické a pravidelné náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy nebo příspěvky na likvidaci léčiv či na protiradonová opatření. Téměř půl miliarda korun pak přišla kraji za uskutečněné evropské projekty.

   
 • Rozhodnuto. Rouchovany dostanou novou křižovatku a Žirovnice novou silnici (19.7.2011)
  Rozhodnuto. Rouchovany dostanou novou křižovatku a Žirovnice novou silnici

  Rada kraje Vysočina dnes dala zelenou dalším dvěma silničním opravám, které se promítnou do celkového vzhledu obcí a budou mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v Rouchovanech a v Žirovnici. Už v srpnu odstartuje oprava křížení silnic II/399 a II/396 v intravilánu obce Rouchovany v blízkosti náměstí. Společně s městem Žirovnice bude Vysočina průběžně opravovat také úsek místní Smetanovy ulice III/1329 v délce zhruba kilometr mimo zastavěnou část města. "Ve vybraném úseku bude prováděna rekonstrukce silničních vrstev recyklací za studena. Do Žirovnice se vrátíme ještě po zimě a dokončíme opravu 400 metrů silnice v zastavěné části města. V tu chvíli dojde v režii města např. i na chodníky nebo vjezdy," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

   
 • Sídlo kraje Vysočina zdobí vybrané modely staveb z třebíčských betlémů (19.7.2011)
  Ilustrační foto

  Slovo Betlém máme všichni spojené spíše s Vánocemi a málokdo by očekával, že bude mít možnost setkat se s výstavou tohoto typu v prostorách sídla kraje v letních měsících. Muzeum Vysočiny Třebíč, které exponáty zapůjčilo, se však rozhodlo představit modely staveb z třebíčských betlémů zcela novým netradičním způsobem, který je aktuální po celý rok. „Betlémy, zejména betlémy od 19. století,“ jak uvádí autor výstavy Antonín Žamberský, „to nejsou jen malované figurky, ale také vytváření krajin a staveb, to je modelářství“.

   
 • Domamil: Vesnice roku Vysočiny voněla sýrem a vínem (18.7.2011)
  Ocenění pro Domamil

  Pro zástupce 33 soutěžících obcí a jejich přátele a hosty bylo dnes v Domamili připraveno slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011. Z rukou hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství a také z rukou poslanců Jany Fischerové a Františka Bublana bylo převzato celkem devatenáct cen. Tu nejvyšší – Zlatou stuhu získala obec Domamil.

   
 • Na skok do historie už o tomto víkendu na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou (15.7.2011)
  Na skok do historie už o tomto víkendu na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

  Navštivte ve víkendovém volnu některý ze čtyř vybraných zámků v kraji Vysočina a nechte se přenést zpět do historie. Takový zážitek Vám nabízí od 16. července aktivita krajské destinační agentury Vysočina Tourism. Výlety do dávných dob pod názvem „Tajemství velkého pergamenu“ je možné prožít ve čtyřech prázdninových víkendech v rámci netradičních prohlídek na zámku Jaroměřice nad Rokytnou, Velké Meziříčí, Žirovnice a Náměšť nad Oslavou.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 40 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2011 > Tiskové zprávy - červenec 2011

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 187447

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek