Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - duben 2015

 
 
 • Speciální technické stavebnice by mohly být k dispozici už pro nové prvňáčky (30.4.2015)
  stavebnice Merkur

  Rozvoj technické tvořivosti už na základních školách dostane na Vysočině od nového školního roku nový rozměr. Vedle pokračujícího projektu Merkury do škol pro žáky 4. – 8. ročníků základních škol se Kraj Vysočina chystá nabídnout obdobné tvořivé aktivity i mladším žákům 1. – 3. ročníků základních škol. „I přesto, že základní školy kraj nezřizuje, uvědomujeme si, že právě zde jsou naši budoucí zákazníci – tedy budoucí studenti středních škol. Proto máme skutečně velký zájem se základními školami spolupracovat,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Pro nejmladší školáky byl metodickým týmem navržen speciální typ stavebnice, který by měl v budoucnu dostat každý žák první třídy jako vstupní motivační nástroj k rozvoji manuální zručnosti a tvořivosti.

   
 • Kraj bude nově vykupovat čelisti selat divokých prasat (30.4.2015)
  Zdeněk Chlád: Kraj bude v listopadu pokračovat ve výkupu čelistí divokých prasat

  Početní stavy prasete divokého jsou nejen na území Kraje Vysočina dlouhodobě vysoké. V souvislosti s tím, kromě škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, existují i významná veterinární nebezpečí, např. přenos klasického moru prasat na hospodářské chovy prasat. S odkazem na tyto skutečnosti byl Radou Kraje Vysočina už v roce 2013 vzat na vědomí záměr shromažďování a hodnocení spodních čelistí prasete divokého.

   
 • Šestý ročník soutěže Poznej Vysočinu zakončil výlet do Prahy (29.4.2015)
  Praha

  Závěrečnou tečku za letošním ročníkem vědomostní soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií udělal dvoudenní výlet do Prahy, organizovaný Krajem Vysočina pro čtyřicet nejlepších. „Ubytování v centru Prahy, dobré jídlo, muzikál, projížďka lodí po Vltavě, muzeum voskových figurín, Pražský hrad i exkluzivní návštěva Kramářovy vily byly odměnou za mimořádné výkony výherců krajského kola naší soutěže,“ přiblížil program náměstek Libor Joukl, který výletníky z Vysočiny po část programu doprovázel. Setkání s nadějnými studenty si nenechal ujít ani hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který s vysočinským zájezdem navštívil právě Kramářovu vilu.

   
 • Kraj zveřejnil výsledky třídění odpadů za rok 2014. Vysočina může být spokojená (29.4.2015)
  Společné třídění komunálních odpadů

  V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina v průměru 71,8 kilogramů plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Za pozitivními výsledky stojí spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. na dlouhodobém zvyšování počtu barevných kontejnerů a ochota obyvatel kraje třídit stále více.

   
 • Vladimír Novotný: Propady ve výběru daní se odráží i v naplněnosti krajského rozpočtu (29.4.2015)
  peníze, ilustrační foto

  „Od začátku letošního roku vnímáme propady ve výběru a přerozdělení sdílených daní, který se nepříznivě podepisuje na straně příjmů krajského rozpočtu. Pokles je zřejmý především ve výběru DPH a daní z příjmů právnických osob,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný. Ještě koncem března 2015 měl Kraj Vysočina na svých účtech o 129,5 miliónu méně sdílených daní než ve stejném období roku loňského. Podle slov Vladimíra Novotného není hospodaření kraje ohroženo, propad příjmů mírně vykompenzoval dubnový příspěvek.

   
 • Muzeum Vysočiny Jihlava řeší výzkumné projekty. Zatím jako jediné v kraji (28.4.2015)
  Ilustrační foto

  Rada Kraje Vysočina na svém posledním jednání 28. dubna podpořila zapojení jihlavského muzea Vysočiny ve spolupráci s kolegy z dalších institucí do projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky. Muzeum Vysočiny Jihlava dlouhodobě a systematicky provádí jako součást své hlavní činnosti i vědecko-výzkumnou činnost, zařazeno je rovněž na prestižní seznam výzkumných organizací.

   
 • Úspěšná výstava Hierarchie nakládání s odpady putuje do dalšího města (28.4.2015)

  Komentovanou tematickou výstavu v prostorách krajského úřadu provázanou na exkurze na demontážní linku vysloužilých elektrospotřebičů společnosti Enviropol s.r.o. a na třídicí linku společnosti Asmj s.r.o. v dubnu shlédlo úctyhodných 938 návštěvníků z řad základních a středních škol i dospělých zájemců o tuto problematiku.

   
 • Jarní migrace obojživelníků u Panského rybníka začala (27.4.2015)
  Ropucha obecná

  U Panského rybníka v k.ú. Kamenice u Jihlavy byl v loňském roce za finanční spoluúčasti Kraje Vysočina instalován na podzim podél trasy Kamenice – Třebíč systém trvalých bariér k ochraně migrujících obojživelníků, zejména blatnice skvrnité, ropuchy obecné, rosničky zelené a čolka obecného. „Tento systém letos na jaře zažívá svou první zatěžkávací zkoušku. Převážně žáby putující ze širokého okolí do Panského rybníka za účelem rozmnožování budou pomocí zábran svedeny do propustků pod silnicí a dostanou se tak bezpečně k rybníku,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Martin Hyský na zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2015 (27.4.2015)
  Alpy a my

  „ÖTSCHER:REICH – Alpy a my“ se jmenuje letošní Zemská výstava 2015, kterou můžete vidět v Frankenfels-Laubenbachmühle, Neubrucku a nově zřízeném centru národního parku Ötscher-Basis Wienerbruck v rakouském regionu Mostviertel. Slavnostního zahájení v závěru minulého týdne se na pozvání dolonorakouského zemského hejtmana Dr. Erwina Prölla zúčastnil také radní Kraje Vysočina Martin Hyský. „Dolní Rakousko, jako náš přeshraniční partner patří díky své dostupnosti k vyhledávaným zahraničním destinacím především pro české cyklisty a také milovníky vína. Letošní Dolnorakouská výstava otevírá turistům další rozměr pro návštěvu – nabízí skutečně originální pohled na krásy Alp,“ uvedl Martin Hyský.

   
 • Krajský radní Zdeněk Chlád navštívil sdruženou měřicí stanici Košetice - Křešín u Pacova (24.4.2015)
  Krajský radní Zdeněk Chlád navštívil sdruženou měřicí stanici Košetice - Křešín u Pacova

  Krajský radní Zdeněk Chlád dnes spolu se zástupci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navštívil Observatoř Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Košetice a Atmosférickou stanici CzechGlobe Křešín u Pacova. „Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší v celém regionu v závislosti na zplodinách z dopravy, průmyslu nebo lokálních topenišť. Projekt Informační systém kvality ovzduší slouží jednak k získání přehledu o stavu ovzduší na Vysočině, ale také k identifikaci znečišťovatelů. Na dnešní návštěvě jsme se zajímali o možnosti spolupráce kraje, ČHMÚ a CzechGlobe, a to nejen na navštívené stanici,“ uvedl krajský radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Radní Petr Krčál navštívil Ledeč nad Sázavou (24.4.2015)
  Radní Petr Krčál navštívil Ledeč nad Sázavou

  Radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál navštívil Ledeč nad Sázavou. Během své návštěvy se setkal s vedením města, s poskytovateli sociálních služeb a zavítal také do krajského zařízení Domov Háj. „Na základě pravidelných cest mám přehled o tom, co se děje v jednotlivých částech regionu, co je třeba řešit a s čím je třeba pomoci,“ uvedl radní Petr Krčál.

   
 • Francouzští studenti poznávají sklářskou výrobu (23.4.2015)
  Francouzští studenti poznávají sklářskou výrobu

  Vzájemným využitím odborných stáží studentů Vyšší školy umění a designu v Remeši a Akademií ve Světlé nad Sázavou pokračuje spolupráce Kraje Vysočina s partnerským regionem Champagne-Ardenne. Březnovou návštěvu studentů z Vysočiny jim oplatili jejich francouzští vrstevníci, kteří se v těchto dnech účastní týdenního workshopu. „Oproti Remeši, kde studenti tvořili v česko-francouzských týmech volně na téma zadané na místě, do Světlé už desítka účastníků akce z Francie přivezla předem připravené návrhy děl, které společně s odborníky na Vysočině vyrobí,“ popisuje náročný program radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Čistá Vysočina: Krajští radní zakončili sedmý ročník jarního úklidu (23.4.2015)
  Čistá Vysočina 2015

  Členové Rady Kraje Vysočina se i letos zapojili do akce Čistá Vysočina. Stejně jako téměř 22 tisíc dobrovolníků, kteří v rámci sedmého ročníku uklízeli v okolí krajských komunikací. „Rok od roku se zájem veřejnosti o Čistou Vysočinu zvyšuje, těší nás, že lidem není lhostejné v jakém prostředí žijeme,“ říká Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Organizátoři akce předpokládají, že pytle odpadu od registrovaných dobrovolníků budou nyní svezeny Krajskou správou a údržbou silnic a podle prvních odhadů půjde opět o desítky tun odpadu.

   
 • Konec války připomene historická bitva (22.4.2015)

  Kraj Vysočina ve spolupráci se statutárním městem Jihlava připravuje originální připomenutí a oslavy 70. výročí Dne osvobození. „Ukončení druhé světové války ve dnech 6. a 7. května připomene veřejnosti kromě slavnostního koncertu v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě nebo putovní výstavy instalované na jihlavské radnici věnované domácímu odboji také atraktivní ukázka historické bitvy na jihlavském náměstí doplněná autentickými vozidly a motocykly,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj Vysočina ocení talentované žáky a studenty (22.4.2015)

  I v letošním roce se bude udělovat ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. „Ocenění jsou určena pro žáky všech typů škol, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Vedle školních výsledků se do hodnocení započítávají i jejich mimoškolní zájmové činnosti,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Vysočinské technické střední školy budou lákat na originální sporťáky (21.4.2015)
  KAIPAN

  Postavit si vlastní auto je sen každého kluka. Vlastní automobil si budou moci sestrojit už příští školní rok studenti technických center zřizovaných Krajem Vysočina. Za podpory regionálních firem pořídí Kraj Vysočina pět stavebnicových souprav sporťáků, které si studenti technických center během školního roku postaví, nechají projít technickou prohlídkou, opatří SPZ a pak s ním vyrazí do běžného městského provozu.“ Projekt Postav si svoje auto je zajímavý nejen z hlediska praktické výuky studentů, ale i svým pozitivním PR při rozhodování žáků základních škol při volbě svého budoucího povolání. Neznám kluka, který by si nechtěl postavit svoje vlastní auto,“ popsala novinku v krajských technických školách radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která upozorňuje, že další novinkou mezi aktivitami technických center je Projekt postav si svůj dům.

   
 • Zpěváček 2015 (21.4.2015)
  Zpěváček 2015

  V Univerzitním centru a na Zámku v Telči se 18. dubna uskutečnilo krajské kolo soutěže horáckých lidových písní Zpěváček 2015. „Ve třech kategoriích se představilo zhruba šest desítek talentovaných soutěžících z celého regionu, kteří předvedli své pěvecké umění, ale i překrásné lidové kroje,“ popisuje krajská radní oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková, která se přehlídky osobně zúčastnila a předávala ceny vítězům.

   
 • Do práce na kole (20.4.2015)
  Do práce na kole

  Cyklojízda ke Dni Země zahájí ve středu 22. dubna kampaň a květnovou soutěž Do práce na kole 2015. V 17 hodin začne na Masarykově náměstí v Jihlavě akce pro všechny, kterým není lhostejná dopravní situace ve městě a chtějí svojí účastí podpořit využívání kola jako standardního dopravního prostředku. Samotný závod odstartuje v 17:30, asi osmikilometrová projížďka městem bude zakončena na nádvoří jihlavského pivovaru.

   
 • Krajské neziskové organizace řeší svou budoucnost (20.4.2015)
  X. Konference NNO

  V sídle Kraje Vysočina se dnes koná jubilejní X. Konference nestátních neziskových organizací (NNO), které se účastní několik desítek zástupců neziskového sektoru z celé Vysočiny. Slavnostního zahájení celodenní akce se v kompletním složení zúčastnila Rada Kraje Vysočina v čele s Jiřím Běhounkem, který celou akci zahájil. Promluvil také resortní radní Petr Piňos, který nad konferencí převzal záštitu. „Vážíme si vaší záslužné činnosti, kterou vykonáváte často nad rámec svých povinností a bez nároku na honorář,“ uvedl na úvod Piňos.

   
 • Jihlavští designéři se prosadili na republikové přehlídce (20.4.2015)
  SUPŠ Jihlava-Helenín

  Studenti SUPŠ Jihlava-Helenín oboru Design oděvu se v minulém týdnu zúčastnili celostátní soutěže mladých módních tvůrců Avantgarda 2015 v Lysé nad Labem. Šestice studentů z Vysočiny se na prestižní přehlídce neztratila a mezi 22 odbornými školami ukázala své kvality.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 56 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - duben 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 94476

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek