Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - květen 2021

 
 
 • Evropská dotační podpora v oblasti školství se v následujícím období zaměří především na stavební investice (31.5.2021)

  Regionální stálá konference (RSK) je založena na principu partnerství. Podílí se na uskutečňování tzv. územní dimenze a naplňování akčních plánů. Zástupci měst, obcí, neziskového i podnikatelského sektoru tak mají možnost společně průběžně komunikovat ohledně plánování regionálního rozvoje ve vztahu k fondům EU. Nezanedbatelnou rolí RSK je sběr podnětů, návrhů od aktérů v území a také vyhodnocování informací potřebných pro realizaci projektových záměrů a projektů. Jedním z hlavních úkolů je pak příprava Regionálního akčního plánu, který řeší vybraná témata. Ty pak realizují kraje a příspěvkové organizace z finančních prostředků EU.

   
 • Vysočina stále hledá pěstouny (28.5.2021)
  Vysočina stále hledá pěstouny

  Aktuálně je na Vysočině v pěstounské péči 565 dětí. Zázemí, podporu a otevřenou budoucnost jim poskytuje 421 pěstounských rodin. Přestože je na tom Kraj Vysočina v porovnání s ostatními kraji poměrně dobře, stále však není dostatek pěstounů, kteří by zajistili péči všem potřebným dětem. Na tento fakt poukazuje aktuálně probíhající rozhlasová kampaň na Hitrádiu Vysočina.

   
 • Středisko Baliny se otvírá. Zchátralý statek má nové poslání (28.5.2021)
  Baliny

  Baliny – centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání nabídne už od pondělí výukové aktivity pro mládež. Umožní to nejen rozvolněná epidemická opatření, ale především dokončený projekt čtyř specializovaných bezbariérových učeben zaměřených na témata půdy, vody, biosféry a vybavené řemeslné dílny o celkové kapacitě až 40 žáků. „Týmu kolem ředitele zařízení Josefa Zeťka se dlouhodobě daří prosazovat nejen v oblasti environmentální výchovy originální projekty, které pomáhají zatraktivnit ekologickou výuku, ale dbají i na přístupnost svých aktivit. V tomto případě doslova, protože celé centrum je bezbariérové, vzdušné a otevřené. Oceňuji i atraktivnost vybavení jednotlivých učeben, originalitu a osobitost výukové zahrady,“ uvedla při návštěvě zařízení náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

   
 • Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“ (28.5.2021)
  oslava

  Kraj Vysočina vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ruchu soutěž s názvem „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“. Po dobu jejího vyhlášení se Vás pokusíme nasměrovat k některým opomíjeným turistickým cílům. Vydejte se na cesty za poznáním a čerpejte energii na méně známých, ale o to kouzelnějších místech Kraje Vysočina.

   
 • Hejtmani: Rozvoj zdravotní péče musí být zajištěn ve všech krajích rovnoměrně (28.5.2021)

  Asociace krajů ČR požaduje po Ministerstvu zdravotnictví a po Ministerstvu pro místní rozvoj úpravu výzev určených na rozvoj zdravotnictví v rámci dotačního programu REACT-EU. Chce mít jistotu, že finanční prostředky poputují tam, kde je to skutečně potřeba a všechny kraje budou moci nabídnout svým občanům srovnatelně kvalitní zdravotnickou péči. Na jednání Rady asociace krajů ČR 26. května o tom informoval její předseda Martin Kuba.

   
 • Současné počasí i příznivá situace na trhu se dřevem jsou dobrou šancí pro lesy na Vysočině (27.5.2021)
  kůrovec

  Dlouhotrvající deštivé a chladné dny, zlepšení dostupnosti kapacit na těžbu a přibližování dřeva, pokles cen za tyto služby, zvýšený zájem o téměř všechny sortimenty dřeva i růst výkupních cen – to jsou hlavní charakteristiky současného lesního hospodářství v celé České republice. Současná situace je zároveň obrovskou šancí pro zdejší lesy na Vysočině v pokračujícím boji s kůrovcem. K útlumu jeho šíření došlo už v loňském roce, letošní rok vypadá zatím stejně příznivě. „Je třeba, aby vlastníci lesů, státní správa, ale i další zainteresovaní konali a využili dostupné prostředky k dalšímu utlumení kůrovcové kalamity. Tento apel k razantnímu postupu proti šíření kůrovce zazněl na jednání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, které proběhlo v květnu v sídle kraje, a to mimo jiné i z úst členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,“ popsal průběh jednání náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí Lukáš Vlček.

   
 • Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky záchranného systému je podepsáno (27.5.2021)
  memorandum

  Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dnes uzavřel se statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému. Ředitel HZS Jiří Němec, primátorka Karolína Koubová a hejtman Vítězslav Schrek stvrdili podpisy společný zájem na smysluplném využití pozemků a objektů bývalého vojenského prostoru v jihlavské lokalitě Pístov, kterou nyní vlastní právě Jihlava. „Očekávám, že společná koordinace aktivit partnerů bude prospěšná pro posun věcí kupředu, tak aby nositel projektu - hasičský záchranný sbor, mohl učinit dílčí kroky k zahájení práce na centru, “ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Povinnosti právnických osob v souvislosti s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (27.5.2021)

  1. června 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přináší, patří zpřesnění definice skutečného majitele, částečná veřejnost evidence, automatický průpis informací z obchodního rejstříku a zavedení řízení o nesrovnalostech. V neposlední řadě evidenční zákon zakotvuje i vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností o evidenci skutečných majitelů.

   
 • Letní škola seniorů se vrací v online podobě (26.5.2021)
  Letní škola seniorů se vrací

  Úspěšný přednáškový cyklus pro seniory s názvem Letní škola seniorů se vrací. V loňském roce se měl uskutečnit již sedmý ročník těchto přednášek, ale covidová doba této aktivitě nepřála. Uplynulý rok nám některé věci vzal, ale mnohému jsme se přesto naučili. Třeba organizovat svůj čas, obsluhovat techniku a pohybovat se na sociálních sítích. To všechno se nám bude v letošním roce hodit, protože oblíbené přednášky (nejen) pro seniory se uskuteční v online prostředí a všichni zájemci budou mít příležitost si je pustit na sociálním portálu Kraje Vysočina.

   
 • Zažijte originální muzejní noc v Havlíčkově Brodě. Do kalendáře si zapište datum 28. května (26.5.2021)
  Zažijte originální muzejní noc v Havlíčkově Brodě. Do kalendáře si zapište datum 28. května

  Muzejní noci se staly fenoménem bezprostředně od svého vzniku. Dnes je to již tradiční nicméně stále velmi oblíbená akce ze strany široké veřejnosti, která vždy přináší něco nového. „V rámci nadcházející muzejní noci v Havlíčkově Brodě můžete zavítat do krajského muzea i sousedící galerie, kde mají pro návštěvníky připraven mimořádný program za účelem prezentovat kulturu a kulturní dědictví v neotřelé podobě,“ srdečně zve Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že základní přehled aktivit je uveden v přiloženém programu.

   
 • Evidenci žadatelů a čekatelů na umístění v sociálních službách na Vysočině zpřehlední nová aplikace (26.5.2021)

  Import dat ze stávajících evidenčních systémů do nové aplikace nyní umožňuje krajským zařízením sociální pobytové péče vést svých stávajících klientů, žadatelů a čekatelů, včetně jejich porovnání se seznamy ostatních sociálních zařízení. „V praxi to znamená, že odpadají administrativní komplikace doprovázející duplicity registrace podaných žádostí např. k umístění do domova pro seniory. Při podání žádosti či nástupu konkrétní osoby do vybraného domova poskytne systém tuto důležitou informaci ostatním poskytovatelům. Konkrétní osoba tak už může v dalších zařízeních figurovat jako prověřený a potvrzený čekatel, nebo být po jejím souhlasu z evidence dalších zařízení vymazána. Nový systém evidence má zásadní dopad na upřesnění počtů zájemců o sociální služby, umí s jejich měnícími se požadavky flexibilně pracovat, aktualizuje data a řeší míru zájmu o služby,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

   
 • Vítězem SOUTĚŽE Rok života v obcích Kraje Vysočina jsou Křižánky, veřejnosti se líbily aktivity v Dlouhém (26.5.2021)
  cena

  Kraj Vysočina spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Sdružením místních samospráv ČR koncem února vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina. Přihlásilo se 23 malých obcí do 1500 obyvatel. O vítězi mohla na přelomu dubna a května hlasovat veřejnost. Ta rozhodla o prvenství obce Dlouhé. „Odborná porota pak vysoce ocenila výčet pestrých a originálních aktivit vedení obce Křižánky, které se navíc v době covidové pandemie podařilo jako zcela první malé obci v ČR dosáhnout kategorie A v realizaci místní Agendy 21 (MA21). Prezentované projekty a aktivity všech přihlášených obcí jsou velmi inspirativní, měly pozitivní dopad do života v obcích a přispěly obrovskou měrou k udržení pozitivní atmosféry v těžké covidové době,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

   
 • Kraj připravuje další rekonstrukci silnic na Pacovsku. Tentokrát jde o úsek z Lukavce směr středočeské Čechtice (25.5.2021)

  Rada Kraje Vysočina dnes vyhlásila veřejnou zakázku projektu II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje, která zahrnuje rekonstrukci silnic II/128 a II/150 mezi městysem Lukavec a obcí Nové Práchňany na hranicích se Středočeským krajem. Jde o modernizaci přibližně tříkilometrového úseku, z velké části povede silnice v místě původní trasy, pouze v místech se zhoršenými směrovými poměry je navržena přeložka původní silnice. Zároveň budou na trase zrekonstruovány tři stávající mosty. Stavební práce by měly být hotové do konce října příštího roku a modernizovaný úsek plynule naváže na nově budovaný obchvat Lukavce.

   
 • První klienti už využívají služby sociálně-terapeutické dílny Domova Háj ve Světlé nad Sázavou (25.5.2021)
  První klienti už využívají služby sociálně-terapeutické dílny Domova Háj ve Světlé nad Sázavou

  Na začátku dubna 2021 zahájila činnost Sociálně-terapeutická dílna Domova Háj ve Světlé nad Sázavou. První klienti už využívají její služby. Cílem ambulantní služby je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.

   
 • Koaliční krajská rada navrhne zastupitelstvu ke schválení půlmiliardovou dotaci na Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě (25.5.2021)

  Rada Kraje Vysočina dnes po dlouhé diskuzi a zvážení všech dosud známých okolností rozhodla doporučit krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního příspěvku statutárnímu městu Jihlava ve výši 500 miliónů korun na spolufinancování výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Vyplacení dotace je navrženo ve třech po sobě jdoucích rocích, první v roce 2022. Jihlava začne, podle sdílených informací, v příštím roce stavět multifunkční arénu nadregionálního významu, jejíž kapacity budou k dispozici nejen sportovcům, ale i pro kulturní a společenské akce.

   
 • Kraj Vysočina má nový Portál územního plánování (25.5.2021)
  Kraj Vysočina má nový Portál územního plánování

  Kraj Vysočina oficiálně spouští vlastní Portál územního plánování. „Jedná se o důležitý informační portál o územním plánování v Kraji Vysočina, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci všech obcí na Vysočině, včetně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Cílem je, aby portál sloužil široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů i zaměstnancům veřejné správy,“ vysvětluje hlavní přínosy portálu náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. S novým Portálem územního plánování bude možné se seznámit online prostřednictvím webináře, který je naplánován na středu 2. června 2021 od 16.00 hod.

   
 • Projekt ConNat: V Kraji Vysočina brání migraci velkých savců 26 kritických míst (24.5.2021)
  Projekt ConNat: V Kraji Vysočina brání migraci velkých savců 26 kritických míst

  K biologii savců patří jejich pohyb v krajině. Jde jednak o pravidelné přesuny za potravou, mezi letními stanovišti a zimovišti, na říjiště apod. Zároveň díky pohybům mohou populace mj. kompenzovat lokální ztráty, zdrojové části populace mohou kompenzovat ztráty v méně příznivých podmínkách a na okrajích areálu rozšíření. „V důsledku lidské činnosti dochází k zásadním změnám krajinného pokryvu. Rozsáhlé oblasti jsou využívané natolik intenzivně, že se stávají neobyvatelné pro řadu druhů živočichů. V našem kraji liniové stavby, zejména dálnice, silnice I. třídy a železnice, jsou pro živočichy nepřekonatelnými bariérami. Areály rozšíření mnoha velkých savců se tak zmenšují a rozpadají do stále menších a vzájemně izolovaných ostrovů,“ připomíná náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.

   
 • Vysočina spustila nový web, který lidem pomůže s péčí o jejich blízké (24.5.2021)

  Kraj Vysočina spustil nový webový portál projektu sociálně zdravotního pomezí – vysocinapecuje.cz. Web je určen pro všechny obyvatele kraje, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pro sebe nebo své blízké zajistit odpovídající sociální péči. „Web bude unikátním místem, kde uživatel dostane co nejpodrobnější a hlavně souhrnné informace na míru své konkrétní tíživé situaci. Na jednom místě tak najde nabídku sociálních a zdravotních služeb, sociálních dávek, kompenzačních pomůcek i kontaktů na osoby, které mu nejblíže jeho bydlišti s řešením situace pomohou,“ říká Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.

   
 • Očkování se příští týden otevře lidem pod 40 let (21.5.2021)

  Už v pondělí 24. května se budou moci k očkování proti COVID-19 registrovat občané od 35 let, ve středu se centrální registrační systém otevře dalším lidem od 30 let. „Týdně do regionu dorazí k očkování v centrech 20 tisíc dávek, další očkování probíhá v ordinacích praktických lékařů. Podle našich dosavadních zkušeností je předpokládáme, že i proočkování této skupiny proběhne na Vysočině rychle, efektivně a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se na plné obrátky rozbíhá revakcinace druhými dávkami. Očkovací centra na Vysočině mají stále prostor na navýšení očkovacích kapacit,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Přeshraniční webinář pro firmy k tématu Průmysl 4.0 přilákal přes stovku posluchačů (21.5.2021)

  Přibližně stovka zástupců firem a podpůrných organizací se zúčastnila ve čtvrtek 20. května 2021 on-line semináře „Průmysl 4.0 – jednoduše, bez hranic“, který připravil Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko a dalšími partnery v rámci projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 63 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - květen 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 19143

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek