Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - únor 2015

 
 
 • Konference VŠPJ k cestovnímu ruchu (27.2.2015)
  Konference VŠPJ k cestovnímu ruchu

  V rámci 10. Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch:
  Vývoj – změny - perspektivy“, která se na půdě VŠPJ konala ve dnech 25. – 26. února 2015, vystoupila s jednou z prvních prezentací Jitka Zikmundová (Eurotours), ředitelka rozvojového projektu cestovního ruchu s příspěvkem Mezinárodní cestovní ruch v regionu Dunaj-Vltava. Protože je tento evropských region složen z německých Horní Falce a Dolního Bavorska, rakouského Horního a Dolního Rakousko a českých krajů Plzeňského, Jihočeského a Vysočina, klade si za cíl oslovit turistickou veřejnost převážně na mezinárodních trzích.

   
 • Seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství (27.2.2015)
  les

  Tento týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost z regionu, pořádaný pod záštitou pana radního pro oblast lesního hospodářství, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda.

   
 • EY Podnikatel roku 2014 Kraje Vysočina je spolumajitel pivovaru BERNARD Stanislav Bernard (27.2.2015)
  Stanislav Bernard

  Stanislav Bernard, spolumajitel rodinného pivovaru BERNARD a.s. získal titul EY Podnikatel roku 2014 Kraje Vysočina, kterou organizuje společnost EY pod záštitou Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina. V letošním roce o titul udělovaným ambiciózním a inovativním osobnostem ucházely dvě desítky regionálních podnikatelů. „Snažím se nechovat jako striktní šéf, protože podle mého názoru to schopné jedince odrazuje. Místo toho radši dávám lidem volnost a podporuji firemní kulturu založenou na otevřenosti, důvěře, spolupráci, odpovědnosti a pozitivitě,“ řekl při předávání ceny Stanislav Bernard.

   
 • Učni prokázali své kvality v soutěži Řemeslo Vysočiny 2015 (27.2.2015)
  Učni prokázali své kvality v soutěži Řemeslo Vysočiny 2015

  Ve dnech 17. a 18. února se ve Žďáře nad Sázavou konala soutěž Řemeslo Vysočiny 2015. V odborných dovednostech soupeřili ve dvou kategoriích žáci ze sedmi středních škol z Kraje Vysočina, jedné školy z Královéhradeckého kraje a dvou škol ze Slovenska.

   
 • Konference Správní řád v praxi krajských úřadů (27.2.2015)
  Konference Správní řád v praxi krajských úřadů

  V sídle Kraje Vysočina se v závěru příštího týdne uskuteční devátá konference Správní řád v praxi krajských úřadů. Kraj Vysočina ji pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Brno.

   
 • Konference Efektivní řízení územně samosprávných celků (26.2.2015)
  Konference Efektivní řízení územně samosprávných celků

  Kraj Vysočina hostí dvoudenní konferenci Efektivní řízení územně samosprávných celků a jejich organizací. Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se zástupci krajů, města a odborných společností věnují systémům řízení zřizovaných i zakládaných společností, diskutují nad nástroji finančního řízení a kontroly územně samosprávných celků a prezentují studie a příklady dobré praxe.

   
 • Celebrity v sídle Kraje Vysočina (26.2.2015)
  Celebrity v sídle Kraje Vysočina

  Vstupte mezi celebrity. Taková možnost se nyní nabízí všem, kteří navštíví sídlo Kraje Vysočina, konkrétně odbor sociálních věcí sídlící v budově D. Zde se dnes uskutečnila vernisáž stejnojmenné výstavy fotografií. „Jejich autory jsou senioři z Domova důchodců Onšov, kteří měli možnost fotografovat známé osobnosti české scény. V průběhu výuky Univerzity volného času se stali nejen zdatnými fotografy, ale seznámili se při tom i s řadou významných osobností,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

   
 • Hasiči z Vysočiny si vyměňovali zkušenosti s kolegy z Dolního Rakouska (26.2.2015)
  Ilustrační foto

  Zástupci Kraje Vysočina a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina se tento týden v rakouském Waidhofenu zúčastnili pracovního jednání Výměna zkušeností s hasiči z Dolního Rakouska. To se uskutečnilo na základě Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Jihočeským a Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

   
 • O bobrech v Kraji Vysočina (26.2.2015)
  O bobrech v Kraji Vysočina

  Rozhodnutím orgánu ochrany přírody bylo v únoru 2015 na části území Vysočiny povoleno omezit výskyt a činnost zvláště chráněného bobra evropského, a to konkrétně jeho odchytem, odstraňováním hrází, ničením jeho sídel, případně i jeho usmrcením. Uvedená opatření mají zamezit negativním zásahům populace bobrů zejména v jihočeské rybniční soustavě a částečně se dotýkají i jihozápadního území Kraje Vysočina. Bobr evropský patří v České republice k silně ohroženým druhům a je chráněn i evropskou legislativou.

   
 • Petr Krčál: Domácí hospicovou péči letos podpoříme sedmi milióny korun (25.2.2015)
  Petr Krčál: Domácí hospicovou péči letos podpoříme sedmi milióny korun

  Kraj Vysočina v letošním roce uvolní více než sedm miliónů korun na zajištění služeb domácí hospicové péče v regionu. Letos bude podpořena šestice zařízení poskytujících tuto péči, loni jich bylo pět. Podle statistik se zařízení v loňském roce starala o 751 klientů. Síť domácí hospicové péče pokrývá celý region. „Krajská dotace představuje v současných podmínkách nadpoloviční část nákladů těchto zařízení, další prostředky musí provozovatelé získávat prostřednictvím sponzorských darů nebo žádat o prostředky z rozpočtů obcí a ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

   
 • Kraj Vysočina uspěl se svými partnery v novém dotačním nástroji EU “Danube START“ (24.2.2015)

  Kraj Vysočina se od 1.3.2015 zapojí do realizace projektu Help Team Ukraine, podpořeného v rámci nového grantového programu „Danube START“ Strategie EU pro Podunají. Na projektu spolupracují partneři z Ukrajiny, České republiky, Slovenska a Maďarska pod vedením Všeobecného záchranného střediska Zakarpatského regionu.

   
 • Vysočině se příští rok zvýší daňové příjmy (24.2.2015)
  Vysočině se příští rok zvýší daňové příjmy

  Vláda ČR tento týden schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Podle ní by měly být od roku 2016 vyšší daňové příjmy krajů. Novela zvyšuje podíl krajů na výnosech na  sdílených daních. Pokud bude tato novela schválena Parlamentem České republiky, kraje mohou počítat s navýšením příjmů zhruba o 3,5 miliardy korun. „Jsme velmi rádi, že se krajům vrací podíl sdílených daní na úroveň roku 2011, tedy na procentní poměry sdílených daní, které v minulosti měly kraje nastaveny. Především nás zajímá navýšení daňových příjmů DPH, protože to je z hlediska příjmů pro kraje částka nejdůležitější. Pokud by vše šlo podle našich předpokladů, navýšení příjmů se do rozpočtu našeho regionu promítne částkou cca 150 - 200 miliónů korun. Skutečný daňový výnos se bude odvíjet od celkové ekonomické kondice státu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.

   
 • Krajské karnevaly pro celou rodinu začínají v Náměšti nad Oslavou (24.2.2015)
  Dětský karneval

  Kraj Vysočina společně s Rodinnými pasy Kraje Vysočina připravily na letošní rok další sérii Karnevalů, na které zvou celou rodinu. První společné odpoledne plné soutěží, hudby a zábavy je naplánováno na 1. března 2015 v Náměšti nad Oslavou. Od 14:00 hodin bude program moderovaný Milanem Řezníčkem probíhat v místní Sokolovně. „S krajským Karnevalem během března navštívíme různé části Vysočiny, další zastavení bude v Humpolci, ve Štokách, v Chotěboři a v Hamrech nad Sázavou,“ upřesnil krajský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

   
 • Jihlavské muzeum přijímá přihlášky na studentskou odbornou konferenci (24.2.2015)
  Muzeum Vysočiny Jihlava slaví 120 let

  Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlásilo 4. ročník studentské odborné konference s názvem Vysočina 2015: Příroda a společnost, kterým se otevírá prostor pro mladé a začínající badatele. Přihlášky na konferenci budou přijímány až do 31. května 2015. Samotná konference s prezentací jednotlivých příspěvků a originálních výsledků vlastních prací se uskuteční ve dnech 23 a 24. září 2015 rovněž v jihlavském muzeu, které se právem řadí mezi výzkumné organizace.

   
 • ENERSOL 2015: Do národního kola v Mohelnici postoupilo sedm nejlepších studentských prací (23.2.2015)
  ENERSOL 2015: Do národního kola v Mohelnici postoupilo sedm nejlepších studentských prací

  V pátek 20. února 2015 se v Bystřici nad Pernštejnem v Centru EDEN konala krajská konference ENERSOL 2015, kde studenti představili 14 nejlepších regionálních projektů na téma obnovitelných zdrojů energie, úspor energií a snižování emisí v dopravě. Vítězné družstvo z Vysočiny bude 19. a 20. března obhajovat v celostátním kole, které tentokrát hostí Mohelnice, tři první a jedno druhé místo z minulých let.

   
 • Přechod financování sociálních sužeb. Vysočina je připravena na první platby (23.2.2015)
  peníze, ilustrační foto

  Kraj Vysočina učinil ve věci přechodu financování sociálních služeb důležitý krok. Jako jeden z prvních krajů má jasno, jak bude rozdělovat a následně vyplácet prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu provozovatelům sociálních služeb. Od nového roku totiž platí, že peníze na jejich provoz už nebude rozdělovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale právě kraje. „Dotaci ze státního rozpočtu, o kterou máme již zažádáno, budeme přímo rozdělovat poskytovatelům. Vzhledem k jejich činnosti jde o nejvýznamnější zdroj,“ popsal krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál. V letošním roce půjde na sociální služby na Vysočině 401 740 000 Kč. V této částce jsou zahrnuty i prostředky na plánované navýšení mezd pracovníků v sociální oblasti.

   
 • Ocenění pro Vysočinu na veletrhu Holiday World (23.2.2015)
  Ilustrační foto

  Hned pět ocenění převzali minulý týden zástupci krajské destinační společnosti Vysočina Tourism na 24. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se uskutečnil v Praze. V rámci veletrhu byly vyhlášeny výsledky ankety Kraj mého srdce 2014. Veřejnost svým hlasováním rozhodla i o pěti oceněních pro Kraj Vysočina: 2. místo – pěší turistika, 3. místo – zimní dovolená, 3. místo – letní dovolená, 3. místo – cykloturistika. „Potěšující je zájem regionální veřejnosti, tedy hlasujících z našeho kraje. Vysočina patřila k nejaktivnějším hlasujícím. Tomu jistě napomohla i publicita ankety sdílená na stránkách kraje a na sociálních sítích,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina.

   
 • Bezpečná Vysočina: Začínáme zásadami bezpečné jízdy pro veřejnost (20.2.2015)

  S novým kalendářním rokem přichází Kraj Vysočina se seriálem preventivních a bezpečnostních akcí Bezpečná Vysočina, které jsou zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu. Pro prvních 24 přihlášených posádek připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra ČR v Praze – pracoviště Jihlava a pracovištěm BESIP pro Kraj Vysočina bezplatný výcvik, který je určen pro majitele řidičských průkazů a provozuschopných vozidel, zaměřený na zdokonalení řízení ve ztížených zimních podmínkách. Akce je naplánována za příznivého mrazivého počasí na dny 7. a 14. března 2015 na letišti v Komárovicích u Jihlavy.

   
 • Na projekt „chytrých zásuvek“ naváže ucelenější řešení (20.2.2015)
  "chytré zásuvky"

  Seminář ku příležitosti zhodnocení aktivit Kraje Vysočina, Střední průmyslové školy Třebíč a taiwanských partnerů v oblasti řízení spotřeby energií a energetických systémů se konal ve čtvrtek 19. února 2015 v aute třebíčské průmyslovky. Studenti z řešitelského týmu prezentovali přítomným zástupcům projektových stran, odborníkům ze soukromých firem i novinářům výsledky svého bádání i konkrétní výstupy studijní cesty na Taiwan, která se uskutečnila v závěru loňského roku.

   
 • Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ (19.2.2015)
  Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“

  V úterý 17. 2. 2015 se v sídle Kraje Vysočina konalo další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Hlavním bodem jednání byla diskuse nad možnostmi využití daru ve výši jeden milion korun, který Kraj Vysočina obdržel od společnosti ČEZ, a.s.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 50 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - únor 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 86999

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek