Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Tiskové zprávy - září 2008

 
 
 • Vysočina zvažuje převzetí barokní kaple v obci Kámen (30.9.2008)
  kaple

  Rada kraje Vysočina dnes posunula záměr podmíněného nabytí raně barokní kaple v obci Kámen ke schválení budoucímu krajskému zastupitelstvu. Kulturní památka ze 17. století, postupně chátrá a je ohrožena fyzická existence vzácného mobiliáře. Kaple je již více než 30 let uzavřena. Pokud kraj získá na obnovu kaple a restaurování interiéru finanční prostředky z evropských fondů, převezme kapli P. Marie Bolestné z vlastnictví římskokatolické církve. Současný předběžný odhad stavebních nákladů se pohybuje kolem částky sedmi miliónů korun.

   
 • Projekt FoCus elearningovým projektem měsíce září 2008 (30.9.2008)

  Na portálu www.elearningeuropa.info se každý měsíc vyhlašuje nejlepší elearningový projekt, který byl vytvořen na podporu celoživotního učení s využitím informačních technologií. V měsíci září 2008 toto ocenění získal projekt FoCus, do něhož byla prostřednictvím Agentury pro evropské projekty & management zapojena i Česká republika.

   
 • Miroslav Kalousek na Vysočině (29.9.2008)

  Návštěva ministra financí ČR Miroslava Kalouska na Vysočině 29. září měla dát odpověď zejména na již dlouho vyřčenou otázku, co bude s likvidací skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách a pod tlakem okolností také tlumočit postoj vlády k situaci, která nastala ve sklárnách Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou.

   
 • Fotbalové hřiště v Havlíčkově Brodě má nový umělý povrch (29.9.2008)
  fotbal

  Po téměř třech měsících byla dokončena rekonstrukce fotbalového stadionu Na Losích v Havlíčkově Brodě. Fotbalistům je nyní k dispozici hřiště se zcela novým umělým povrchem tzv. třetí generace, které získalo certifikaci FIFA a ČMFS. Celá rekonstrukce stála 18,5 milionů korun a o náklady se rovným dílem podělily kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod.

   
 • Akce „ZELENÁ KRAJNICE 2008“ měla úspěch (29.9.2008)
  odpadky

  Ve středu 24. září 2008 proběhl projekt Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s názvem „Zelená krajnice“. Jednalo se o úklidovou akci , která se uskutečnila současně na dvou místech. Na silnici II/602 z Velkého Meziříčí do Jabloňova a na silnici II/360 z Velkého Meziříčí do Oslavice v okrese Žďár nad Sázavou. Zúčastnilo se jí 11 studentů z I. a II. ročníku gymnázia Velkého Meziříčí. Za spolupráce pracovníků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny se odklízely odpadky z černých skládek a příkopů u krajských silnic. Přestože počasí nebylo zrovna příznivé, podařilo se za tři hodiny nasbírat přes 1 tunu odpadků.

   
 • Memorandum pomůže udržet kvalitu vody ve Švihovské nádrži (29.9.2008)
  memorandum želivka

  Iniciativa obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka z první poloviny letošního roku vyústila v podpis memoranda, které by mělo vést zainteresované subjekty k podpoře dosažení trvalé kvality povrchové vody ve vodním díle Švihov na řece Želivce. První krok ke zvyšování kvality vody ve Švihovské nádrži udělali 29. září v Praze zástupci kraje Vysočina, Středočeského kraje, hlavního města Prahy, Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Čisté Želivky. Podepsali dokument, který má garantovat podporu komplexní a dlouhodobé ochrany povrchové vody v povodí a nádrži samotné.

   
 • Dětský domov v Telči má nová okna a omítku (26.9.2008)
  DD Telč

  Dětský domov Telč zná veřejnost jako uzavřený komplex budov, které mají rozdílný počet podlaží, od jednoho po tři. Zakončeny jsou sedlovými střechami. Opravy oken a vnějších omítek byly prováděny na všech budovách tohoto komplexu.

   
 • Kardiocentrum na Vysočině má rok (26.9.2008)

  Kardiocenturm Vysočina CZ provozované soukromou společností po roce svého provozu bilancuje. Pracují v něm tři lékaři a pět sester. Do konce loňského roku lékaři vyšetřili 320 pacientů a udělali jim 124 balonkových angioplastik. Letos za plného provozu už pecializované pracoviště provedlo 1700 koronarografických vyšetření, z toho bylo 804 plastik. Ve1200 případech lékaři implantovali výztuže tepen, ošetřili 220 pacientů s akutním infarktem. Jihlavské kardiointervenční centrum bylo celkově dvaadvacátým pracovištěm v republice.

   
 • Blízká budoucnost ÚSP Jinošov – projektování (23.9.2008)

  Rada kraje Vysočina schválila záměr odstranění příčin a následků havárie a dále i obnovu provozu v zámečku Ústavu sociální péče Jinošov. Zároveň pověřila krajské správce majetku prověřením všech variant využití této budovy k dalším možným účelům. V zařízení v současné době působí sedm desítek různě mentálně hendicapovaných klientů, 48 z nich je dočasně ubytováno v pronajatých budovách v Náměšti nad Oslavou.

   
 • Z Jihlavy na Žďár po nových mostech o 23 dní dříve (23.9.2008)

  O 23 dní se urychlila generální rekonstrukce tří Helenínských mostů a modernizace silnice II/602 u Velkého Beranova (Jihlavsko). Kraj na tuto akci získal 85% příspěvek z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Oprava mostů, které od roku 1938 neprošly zásadnější rekonstrukcí, je součástí rozsáhlé rekonstrukce krajské silnice II/602. Tato komunikace patřící do páteřní silniční sítě kraje Vysočina a její opravy začaly už v loňském roce.

   
 • „Zelená krajnice 2008“ (23.9.2008)
  úklid odpadků

  Už zítra ráno se na dvou místech kraje Vysočina rozběhne projekt Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s názvem Zelená krajnice 2008. Jedná se o velkou úklidovou akci, při které budou studenti velkomeziříčského gymnázia ve spolupráci s krajskými silničáři odklízet odpadky a černé skládky z příkopů u krajských silnic. Pro zítřejší sběrovou akci byly vybrány následující úseky silnic – II/360 u obce Oslavice a II/602 u obce Jabloňov.

   
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – CESTÁŘSKÉ RODEO 2008 (23.9.2008)
  sypač

  V sobotu 13. září 2008 proběhl pod záštitou náměstka hejtmana kraje Vysočina Ing. Václava Kodeta v sídle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny historicky první „Den otevřených dveří“ s bohatým doprovodným programem, spojeným se soutěží o nejzručnějšího řidiče organizace „Cestářské rodeo 2008“.

   
 • Jihlavský jarmark profesí nabídl žákům škol životní cíl (22.9.2008)
  jarmark profesí 2008

  Dvanáct jihlavských firem nabídlo žákům 8. a 9. tříd studujících v okrese Jihlava výběr alternativy budoucího studia na střední škole. Osvědčenou praktiku prezentace firem modifikoval Institut trhu práce ve spolupráci s Úřadem práce v Jihlavě a ve dnech 19. – 20. září prezentoval nabídku pracovních příležitostí několik firem regionu působících v oborech strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, ve stavebnictví a v dopravě doplněnou zajímavými výhodami během studia.

   
 • Jakýkoliv důvod je dobrý, třiďte odpad - má to smysl! (22.9.2008)
  PET lahve

  Krajská komunikační kampaň 2008 (KKK) je již čtvrtým rokem součástí projektu „Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů (KO) a zajištění jejich využití včetně jejich obalové složky“ realizovaného krajem Vysočina ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

   
 • Festival Hudba tisíců zahájen. Senzační objev v Jihlavském archivu (22.9.2008)

  Koncertem Velkého dechového orchestru Tutti na Jihlavském náměstí, slavnostním zahájením na Jihlavské radnici a  víkendovým koncertem, na němž zazněla v den stého jubilea světové premiéry Mahlerova Symfonie č. 7, byl zahájen v pátek 19. září festival Hudba tisíců – Mahler-Jihlava 2008.  Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Jiřím Stárkem byl zároveň uváděn na stanici ČRo 3 – Vltava přímým přenosem.

   
 • Výroční konference OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika (22.9.2008)

  2. října 2008 přivítá Jihlava účastníky první Výroční konference 2008 Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika v novém programovacím období 2007-13. Organizátory této významné akce v našem regionu jsou Krajský úřad kraje Vysočina spolu s Řídícím orgánem OP ETC AT-CZ 2007-13 v Rakousku.

   
 • Nové grantové programy odboru informatiky (22.9.2008)

  Na svém pátém zasedání schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina pět nových grantových programů Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií.

   
 • První část studie hodnotící škodliviny v průmyslové zóně v Jihlavě je hotová (22.9.2008)

  Začátkem září byla na Krajský úřad kraje Vysočina odevzdána první část studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“. Studii pro kraj Vysočina a město Jihlava zpracovává Český hydrometeorologický ústav.

   
 • Radešínská Svratka: Národní výstava Den českého strakatého skotu (19.9.2008)

  Největší „open air show“ v ČR a jedna z největších ve střední Evropě – tak byl označen letošní ročník Národní výstavy Dne českého strakatého skotu 18. září v Radešínské Svratce. Celkem zde chovatelé prezentovali 140 kusů českého strakatého plemen, z toho více než 90 krav z 27 chovů celé České republiky. Výstava se konala pod záštitou ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče a za finanční podpory kraje Vysočina.

   
 • Živnostníkem roku 2008 na Vysočině je farmář (18.9.2008)
  firma roku

  Živnostníkem roku v kraji Vysočina se včera stal soukromý farmář. František Němec, který farmaří se svou rodinou v Netíně na Jihlavsku, je příkladem úspěšného podnikatele v zemědělství. Ve své minimlékárně vyrábí jogurty, tvarohy i sýry, kromě toho nabízí také služby jako lisování sena či prohrnování silnic v zimě. Vítěze krajského kola soutěže Makro Živnostník roku, kterou už třetím rokem vyhlašují Hospodářské noviny, znají na Vysočině kromě milovníků mléčných výrobků i děti. František Němec totiž na své farmě pořádá i velké množství akcí pro základní školy.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 43 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2008 > Tiskové zprávy - září 2008

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 301337

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek