Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Veřejné fórum: Mezi jedenácti problémy kraje figuruje cyklomobilita, osvěta očkování, ochrana přírody a lesů, znovu i prevence obezity

Dva dny intenzivní diskuze a argumentace – to bylo šesté Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina, které kvůli současné nepříznivé epidemiologické situaci poprvé proběhlo zcela on-line a přilákalo přes 160 účastníků. Výsledkem široké debaty odborníků z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů i zástupců veřejnosti bylo definování prioritních námětů. Další ověření vybraných problémů proběhne od 3. do 31. května formou ankety zveřejněné na www.kr-vysocina.cz.
 

 
 

„Podle očekávání se mezi nejpalčivější témata současné Vysočiny dostaly podpora cyklomobility, osvěta očkování, ochrana přírody a lesů, propojování a rozšiřování spolupráce firem v oblasti výzkum, vývoje a inovací, znovu i prevence obezity, ale zcela nově i výkup pozemků ve zvláště chráněných územích,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.


Kraj Vysočina, jako první v České republice, využil pro uspořádání Veřejného fóra on-line platformu. Nástroj, který je už několik měsíců nedílnou součástí bezpečného kontaktu a částečně nahradil osobní jednání, tak posloužil dobré věci a umožnil kraji pokračovat v osvědčené praxi – veřejné diskuzi. To ve svém úvodním pozdravu všem účastníkům ocenil i Petr Švec, předseda Národní sítě zdravých měst, jejímž členem je Kraj Vysočina od roku 2004.


Přehled TOP témat Kraje Vysočina definovaných účastníky Veřejného fóra 2021

1.     Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, cestovní ruch a rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, integrační opatření pro cyklisty)

2.     Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině (budování zelené infrastruktury)

3.     Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru řady onemocnění

4.     Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení informovanosti o možnostech podpory v této oblasti

5.     Podpora osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen proti COVID-19, ale též proti dalším onemocněním

6.     Absence akutních krizových lůžek pro náhlé nepříznivé situace

7.     Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání. (podpora drobných projektů – zadržení vody v krajině, podpora biodiverzity, meze, remízky, mokřady, obnova polních cest)

8.     Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní život a práci, s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských zdrojů

9.     Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při obnově a následné péči o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční podpory pro vlastníky lesů pro správné a udržitelné hospodaření v lesích s ohledem na budoucnost a na klimatickou změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí lesa.

10.  Podporovat projekty, které budou zaměřené na metodickou podporu učitelů, na síťování škol a sdílení dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování výuky (alternativy k současnému vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hodnocení...) včetně zvýšení podpory učitelů ze strany zřizovatelů.

11.  Zkvalitňování vysokorychlostního připojení k internetu (budování optického vedení min. 100MB/s, bílá a šedá místa, legislativní problémy s pokládáním optiky do výkopů společně s dalším vedením, právní pomoc ze strany kraje)


Stejně jako u předešlých ročníků bude aktuálnost definovaných témat prověřena veřejnou anketou. „Cílem elektronické ankety, kterou Kraj Vysočina zveřejní na svých www stránkách od 3. do 31 května 2021, bude zjistit názor veřejnosti na vybrané priority a také zjistit, které náměty na úrovni kraje vidíte vy sami jako nejdůležitější. Srovnáním názorů vás občanů a odborníků dojde ke správnému pochopení toho, co nás v kraji trápí a co společně můžeme ovlivnit a řešit,“ říká první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.


Důležité informace k HLASOVÁNÍ

Hlasování o zásadních tématech Kraje Vysočina je zabezpečené, probíhá na platformě Mobilní rozhlas, která využívá k ověření hlasujícího identifikaci pomocí telefonního čísla. Chceme touto cestou oslovit co nejširší okruh obyvatel Vysočiny a zpřístupnit jim hlasování co nejjednodušším způsobem.

 • Hlasovat v anketě můžete až do konce května ZDE. Po přihlášení a následném zadání kódu z doručené SMS můžete výše uvedeným námětům na stránce přidělit své hlasy nebo přidat své dva náměty.

"Velice si vážíme cesty, kterou kraj zvolil. Digitalizací hlasování se zasadil o maximální dostupnost ankety napříč všemi vrstvami obyvatel, získané výsledky budou mít vysokou relevanci, což je základní požadavek pro výběr těch nejvhodnějších námětů," zmiňuje František Brož, ředitel Asociace moderně komunikujících samospráv.

Vedení Kraje Vysočina děkuje všem účastníkům kulatých stolů i následné ankety za odpovědný a proaktivní přístup.


H. Hajnováscreen

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2021 / 30.4.2021

Počet návštěv: 9997
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek