Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vítězem SOUTĚŽE Rok života v obcích Kraje Vysočina jsou Křižánky, veřejnosti se líbily aktivity v Dlouhém

cena
Kraj Vysočina spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Sdružením místních samospráv ČR koncem února vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina. Přihlásilo se 23 malých obcí do 1500 obyvatel. O vítězi mohla na přelomu dubna a května hlasovat veřejnost. Ta rozhodla o prvenství obce Dlouhé. „Odborná porota pak vysoce ocenila výčet pestrých a originálních aktivit vedení obce Křižánky, které se navíc v době covidové pandemie podařilo jako zcela první malé obci v ČR dosáhnout kategorie A v realizaci místní Agendy 21 (MA21). Prezentované projekty a aktivity všech přihlášených obcí jsou velmi inspirativní, měly pozitivní dopad do života v obcích a přispěly obrovskou měrou k udržení pozitivní atmosféry v těžké covidové době,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
 

 
 

„Cílem této nové soutěže, která nahradila alespoň částečně už dva roky zrušené vyhlášení oblíbené soutěže Vesnice roku, bylo vyzdvihnout vzájemnou spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, místních podnikatelů a vedení obcí, které jsme mohli být v loňském roce svědkem na mnoha místech našeho kraje. Všechny soutěžní příspěvky obcí mohou být příkladem dalším obcím při snaze zajistit dostupnost služeb a kvalitu života svých obyvatel v dnešní nelehké době, na kterou nikdo z nás nebyl připraven,“ uvedla Hana Hajnová.

 

Veřejnost mohla na přelomu dubna a května hlasovat v samostatné kategorii.

Cena veřejnosti

3. místo – městys Dolní Cerekev (1275 obyvatel), počet hlasů: 4 917, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč

Občané označovali poštovní schránky vzkazem “roušky máme“, aby se roušky dostaly k těm, kteří je potřebují; děti ze školní družiny v adventu rozmístily na veřejných místech 50 andělů s povzbudivými vzkazy pro občany; on-line rozsvícení vánočního stromu doprovodil rozhlas, kde hrál sestřih příspěvků od obyvatel; tradiční komunikační prostředky doplnil videomagazín; obec zintezivnila třídění a množství komunálních odpadů meziročně pokleslo.

 

2. místo – obec Osová Bítýška (915 obyvatel), počet hlasů: 5 020, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 Kč

S informováním občanů pomohl nově nainstalovaný bezdrátový rozhlas; jedna z místních 40 švadlenek, které šily roušky, vytvořila symbolický dárek s výšivkou pro novorozence namísto tradičního obřadu vítání občánků; s budováním nových mokřadních tůní vypomohla místní stavební firma; učitelům byly k notebookům zajištěny Pen Tablety pro moderní online výuku; společnými silami se zrodil nápad velkého adventního věnce na návsi, o jehož světla se dobrovolně starali sami občané; mše byly vysílány online; v obci byla zřízena zásilkovna.

 

1. místo – obec Dlouhé (255 obyvatel), počet hlasů: 6 019, dar ve výši 50 000 Kč od Kraje Vysočina

Tradiční akce nahradily inovované verze, např. hrkání z rozhlasu a pojízdné peklo; obec nabídla prostory i osobní pomoc při výrobě ochranných štítů a hradila materiál na výrobu prvních 3000ks; dětem byl umožněn tisk výukových materiálů pro online výuku; po přívalových deštích místní hasiči a mladí opakovaněběhem 14dnů pomohli uklidit obec; pro věřící občany byly před Velikonoci do kapličky dodány posvěcené kočičky, které si mohli odnést; na stránkách obce byly zveřejňovány informace o kompenzacích pro podnikatele, obec nabízela pomoci při vyplňování tiskopisů.

 

Cena odborné komise 

3. místo – obec Jiřice (862 obyvatel), počet bodů: 205, dar Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč

Děti místní ZŠ a MŠ malovaly pro seniory do DPS obrázky; místní parta BBT Jiřice uspořádala charitativní cyklistickou vyjížďku pro rodiny s dětmi; na léčbu Natálky s DG cystická fibróza se vybralo 32.000 Kč; pracovníci místní firmy vysázeli zdarma v obecním lese 15 tisíc nových stromků, dalších 5  tisíc stromků vysázeli členové spolků; obec podnikatelským objektům v průmyslové zóně zajistila připojení na veřejný vodovod a kanalizaci a připravila jejich připojení na vysokorychlostní internet; do rekonstruované budovy obecního úřadu přibylo kadeřnictví a nová knihovna s internetem.

 

2. místo – obec Lípa (1084 obyvatel), počet bodů: 212, dar Kraje Vysočina ve výši 40 000 Kč

Ani Covid  nezastavil spolkový život v obci – všech akcí se za rok zúčastnilo několik tisíc osob a obec proinvestovala v projektech více jak 23 mil Kč; díky spolupráci s místní zemědělskou firmou, bylo zajištěno vaření pro seniory a rozvozy obědů zdarma do všech místních částí, nikdo z obyvatel nestrádal a místní mohli také využít i mlékomat a prodejnu „Ze Dvora“, kde jsou nabízeny regionální produkty; rodinné centrum Tiliánek poskytovalo zdarma konzultace v oblasti sociálně-právního poradenství a finančního poradenství; občanům byly na 544 telefonních čísel rozesílány obecní SMS zprávy; obec touto formou rozesílala i nabídky místních podnikatelů.

 

1. místo – obec Křižánky (361 obyvatel), počet bodů: 215, dar Kraje Vysočina ve výši 50 000 Kč

Obecní úřad zajistil výrobu dezinfekce dle receptury WHO (chemikálie darovali podnikatelé); pro starší obyvatele obec zajistila mj. i vitamínovou kúru; zvýšenou pozornost věnovala obec dezinfekci veřejných prostor a zakoupila generátor ozónu; seniorům a občanům se zájmem o očkování byla zajištěna pomoc sociální pracovnice obce a k dispozici byla i doprava obecním elektromobilem; univerzita třetího věku přešla do online formy; díky výzvě Babičko, dědečku vypravuj a nabídce telefonických rozhovorů ze strany personálu školy, se dařilo držet seniory v duševní pohodě; pro žáky ZŠ OÚ poskytl zdarma tisk učebních materiálů; projekt lokální měny byl doplněn o aktualizovaný katalog podnikatelů, u kterých lze měnou platit; byl dokončen pilotní projekt ve spolupráci s MPSV na ověření lokální koncepce sociálního bydlení; obec dosáhla nejvyšší kategorie A v realizaci MA21 jako první malá obec v ČR.

 

Vyhlašovateli soutěže Rok života v obcích Kraje Vysočina jsou Kraj Vysočina, Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv České republiky.

Mediálním partnerem soutěže jsou Český rozhlas Vysočina a noviny Kraj Vysočina.


Rok života v obcích

Anděl

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.5.2021 / 26.5.2021

Počet návštěv: 4253
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek