Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Začíná sanace největší ekologické zátěže na Vysočině – skládky nebezpečných odpadů Pozďátky

Martin Říman
Několikaletá snaha kraje Vysočina směřující k likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách byla v těchto dnech završena deklarací ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, že vláda do 14 dnů schválí odkup skládky a prostřednictvím státního podniku DIAMO začne se sanací skládky.
 

 
 

Do dvou až tří týdnů bude Vláda ČR schvalovat odkoupení havarované skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách vč. pozemků státním podnikem DIAMO od současného vlastníka skládky společnosti Logika za zhruba 23 mil. Kč. DIAMO má ve své činnosti likvidaci ekologických škod a nakládání s nebezpečným odpadem. "Sanace realizovaná státním podnikem DIAMO, s.p. začne téměř okamžitě zahájením údržbových prací, resp. instalací čistírny odpadních vod a dále přípravou projektu na získání financí z evropských fondů. Z těch bychom měli na sanaci získat až 85% prostředků, zbylých 15% zaplatí stát," uvedl Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu.

 

 Skládka v Pozďátkách je nejvýznamnější dosud nevyřešený problém z hlediska ohrožení a znečištění životního prostředí v kraji Vysočina, kde hrozí únik skládkových vod s obsahem kyseliny sírové do horninového prostředí a do vod podzemních a následně i povrchových vod. Kontaminace spočívá zejména ve snížení pH, zvýšení obsahu železa, těžkých kovů a síranů ve vodě. Od roku 1997 je skládka mimo provoz.  "Jsme na konci 11 let dlouhé anabáze. Jsem přesvědčen, že není nic, co by mohlo sanaci zabránit,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Jiří Jež, generální ředitel společnosti Diamo odhaduje, že likvidace skládky přijde na   380 milionů korun. "Až odkrytí skládky ukáže, co skutečně skrývá, v podstatě jsme připraveni téměř na všechno," uvedl J. Jež.

Skládka u Pozďátek byla zprovozněna v roce 1994. Uloženo na ni bylo kolem 30.000 tun odpadů a v roce 1996 zhruba 10.000 tun zelené skalice.  

 

Geneze:

1993 stavba povolena stavebním úřadem Městského úřadu Třebíč

1994 zahájen zkušební provoz skládky

1995 souhlas Okresního úřadu Třebíč k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů

1997 skládka mimo provoz, nesplněny podmínky k provozu skládky

1999 prohlášení konkurzu na vlastníka skládky (toho času DEP POZ, s.r.o. Třebíč)

2002 vláda rozhodla o uvolnění financí na sanaci skládky, konkurzní správce však skládku prodává zahraniční společnosti ICKM REAL ESTATE, s. r. o., postupně dochází k několika změnám vlastníků skládky

2006 Rada kraje Vysočina požaduje důslednou asanaci skládky Pozďátky a zároveň připomíná, že v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina není nutné budovat zpracovatelské závody nebezpečných odpadů v kraji

2007 Ministerstvo životního prostředí souhlasí pouze se sanací skládky bez jejího dalších rozšíření a provozu

2008 Předseda vlády Mirek Topolánek potvrdil odkup skládky státem a zajištění její úplné sanace

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.10.2008 / 13.10.2008

Počet návštěv: 34241
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek