Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpořené projekty Kraje Vysočina (2014-2020)

 • Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy může začít. Poslední podpis pod smlouvou o dílo byl připojen dnes dopoledne (14.11.2022)
  podpis

  Dnes v 11:23 byla náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Miroslavem Houškou elektronicky podepsána smlouva o dílo na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy, část JIH. Dokument čítá 353 stran. „Dalším krokem je předání staveniště. Stavba přijde na vícen než půl miliardy korun. Předčasné užívání obchvatu se očekává do konce října 2024,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2022

   
 • Kraj je připraven do konce týdne podepsat smlouvu na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy (7.11.2022)

  Koncem minulého týdne uplynula zákonná lhůta pro podání námitek k výběru dodavatele silniční stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy části JIH. Žádný z účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky ji pro podání nevyužil. Pokud vybraný dodavatel předloží v následujících dnech všechny povinné originály potřebných dokumentů, nic nebrání tomu, aby byla podepsána smlouva o dílo. Veškeré další podrobnosti bude možné komentovat v okamžiku, kdy bude smlouva podepsána oběma stranami a vložena do registrů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2022

   
 • Na modernizovanou silnici z Lukavce na hranici se Středočeským krajem se vrací doprava (31.10.2022)
  Lukavec

  Velmi čilý stavební ruch panoval v posledních třech letech na Pacovsku v nejzápadnější části Kraje Vysočina. Krajská silnice II/128 se rozrostla o dva nové obchvaty – Salačovy Lhoty a Lukavce. Už 1. listopadu ráno se mohou řidiči těšit na další modernizovaný úsek, a to z Lukavce přes Čáslavsko a dále po silnici II/150 na hranici se Středočeským krajem ve směru na dálnici D1.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • V pondělí 31. října skončila uzavírka Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou (31.10.2022)
  V pondělí 31. října skončila uzavírka Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou

  Po šesti měsících stavebních prací byl v pondělí 31. října 2022 v ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou obnoven provoz bez semaforů. Investorem akce II/353 Žďár nad Sázavou – ulice Jihlavská byl Kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové náklady stavby, která byla realizována v rámci projektu II/353 Stáj – Zhoř, 2. stavba dosáhly 31 milionů korun a část z nich pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Z Jihlavy směr Žďár nad Sázavou se pojede po nové moderní silnici. Úsek Stáj – Zhoř stál 179 miliónů korun (26.10.2022)
  Stáj-Zhoř

  Už během pátku 28. 10. 2022 bude opět zprůjezdněna modernizovaná silnice II/353 v úseku Stáj – Zhoř. „Celková délka opravené komunikace je 5,4 km. Řidiči budou využívat rozšířenou komunikaci v jednotné šíři 9,5 metrů, opravený most, narovnány byly směrové oblouky v průtahu obce Zhoř, došlo k úpravě zemědělských sjezdů. V místě křižovatky silnic II/353 a II/351 došlo k rozšíření pravého jízdního pruhu pro umožnění objíždění vozidel, která odbočují vlevo směrem na Polnou,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Kraj Vysočina uspořádal další víkendový pobyt pro rodiny pečující o osobu s autismem (12.10.2022)
  Kraj Vysočina uspořádal další víkendový pobyt pro rodiny pečující o osobu s autismem

  Kraj Vysočina pokračuje v podpoře rodin, které pečují o osoby s autismem. Pod hlavičkou projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina pro ně pořádal další víkendový pobyt. Uskutečnil se druhý říjnový víkend a hostitelským místem byl Hospodářský dvůr Bohuslavice. Třídenní program, na který zavítal také radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Jan Tourek, nabídl nejen vzdělávací aktivity pro dospělé a náplň pro jejich děti, ale také společné aktivity včetně zaslouženého odpočinku a relaxu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Kraj Vysočina pořádá tradiční Týden pěstounství (12.10.2022)
  Kraj Vysočina pořádá tradiční Týden pěstounství

  Třetí říjnový týden bude na Vysočině ve znamení pěstounství. Týden pěstounství je tradiční akce, která má připomenout, že i v našem kraji žijí děti bez rodičů, které by si rozhodně vlastní domov zasloužily. Přitom pěstounů stále není dostatek, a tak plánované akce k Týdnu pěstounství v Kraji Vysočina ve dnech 17. až 21. října budou přibližovat, co pěstounství obnáší a na jakých principech stojí s cílem navýšit počty pěstounů na Vysočině.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Modernizovaný úsek silnice II/152 z Hrotovic na Dukovany se pro řidiče zprůjezdní v neděli 25. září (23.9.2022)
  Modernizovaný úsek silnice II/152 z Hrotovic na Dukovany se pro řidiče zprůjezdní v neděli 25. září

  Od neděle 25. září se řidičům opět zprůjezdní 3,2 km dlouhý úsek silnice II/152 od křižovatky II/399 až za obec Slavětice. Jedná se o druhou etapu modernizace silnice II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Od čtvrtka 22. září se řidičům otevírá rekonstruovaný průtah Jemnicí (20.9.2022)
  Od čtvrtka 22. září se řidičům otevírá rekonstruovaný průtah Jemnicí

  Už od čtvrtečního rána budou moci řidiči projíždějící Jemnicí využívat modernizovanou krajskou komunikaci II/152. Jedná se o navazující druhou část rekonstrukce této páteřní silnice v průtahu města v délce zhruba 460 metrů v části ulic Velká brána a Na Podolí. Modernizovaný úsek se pro řidiče otevírá s týdenním předstihem, v průběhu října budou ještě probíhat drobné dokončovací práce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Kraj Vysočina dokončil severozápadní obchvat Velké Bíteše. První auta projedou už ve čtvrtek (13.9.2022)
  Velká Bíteš

  Po dvou stavebních sezónách bude 15. září 2022 v odpoledních hodinách v plném rozsahu zprovozněn dvoukilometrový severozápadní obchvat Velké Bíteše. Město se tak zbaví značné části tranzitní nákladní dopravy ze směru od Tišnova na dálnici D1 a naopak. „Stavbu za téměř 85 miliónů korun realizoval Kraj Vysočina za přispění evropských dotací. Doprava na obchvatu je prozatím umožněna v režimu zkušebního provozu. Po dobu jednoho roku zde bude probíhat měření hlukové zátěže,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Nezbytná sanace svahu prodlouží modernizaci krajské silnice z Dalečína do Unčína (5.9.2022)
  Nezbytná sanace svahu prodlouží modernizaci krajské silnice z Dalečína do Unčína

  Kraj Vysočina na konci června loňského roku předal sdružení dodavatelů MADOS MT, s. r. o., a ROCKNET, s. r. o., stavbu II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa, která je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Termín zprovoznění byl ve smlouvě stanoven do 31. 10. 2022. Kvůli havárii svahu s nutností následné sanace došlo k posunutí termínu do 31. 8. 2023. Přerušení stavebních prací v zimním období s možností průjezdu veřejné linkové dopravy a osobních vozidel je plánováno od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Od září je opět průjezdná silnice v průtahu Čejova (1.9.2022)
  Od září je opět průjezdná silnice v průtahu Čejova

  S dvouměsíčním předstihem byla zprovozněna modernizovaná silnice II/347 v průtahu obce Čejov nedaleko Humpolce. Technický stav komunikace nevyhovoval z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy a vzhledem k současným intenzitám dopravy byla nutná její rekonstrukce. Modernizovaný úsek v délce 840 metrů je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého silničního tahu mezi Světlou nad Sázavou, Humpolcem a dálnicí D1. Na projekt II/347 Čejov - průtah s rozpočtem stavebních prací ve výši 10,6 mil. Kč má kraj přislíbenu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Kolem Lukavce je dokončen obchvat. V celé délce se pro řidiče otevře už dnes (30.8.2022)
  Kolem Lukavce je dokončen obchvat. V celé délce se pro řidiče otevře už dnes

  Městys Lukavec na Pelhřimovsku se po 15 letech příprav a následné výstavby dočkal nového obchvatu, který vyvede těžkou nákladní dopravu z intravilánu obce a navíc usnadní napojení západní části kraje na dálnici D1. „Hlavním přínosem nového obchvatu je zejména zvýšení bezpečnosti pro obyvatele Lukavce i komfortnější cestování pro řidiče, kteří využívají krajskou silnici II/128. V minulosti už se podařilo vybudovat obchvat nedaleké Salačovy Lhoty. Letos na podzim se dokončí modernizace navazujícího úseku směrem k hranici se Středočeským krajem, respektive k dálnici,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Celkové stavební náklady na vybudování obchvatu dosáhly 312 milionů korun včetně DPH, část nákladů pokryla evropská dotace ve výši 60 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2022

   
 • V Nemocnici Třebíč byla snížena energetická náročnost objektů stravovacího provozu a administrativy (17.8.2022)

  Stavební úpravy budov stravovacího provozu a administrativy v třebíčské nemocnici by měly do budoucna přinést výrazné energetické úspory. „Zateplením objektů, výměnou výplní otvorů a následným vyregulováním otopné soustavy by mělo dojít ke snížení spotřeby energie na vytápění v průměru o 43 % a snížení emisí skleníkových plynů o 40 %,“ vyjmenovává náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová a dodává: „Spotřeby energií sledujeme průběžně a splnění předpokládaných úspor budeme dokládat na základě odečtů skutečných spotřeb energií a fakturací v rámci zavedeného energetického managementu minimálně po ročním provozu.“

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2022

   
 • Krajské obchvaty pomohou uklidnit dopravu v dalších městech Vysočiny (23.6.2022)
  mapa obchvatu

  Už na přelomu září a října letošního roku bude hotový severozápadní obchvat Velké Bíteše. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Huška nová bezpečná a kapacitní komunikace, která propojí v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš resp. stávající silnici I/37 Velká Bíteš–Žďár nad Sázavou se silnicí II/379, bude měřit více než 2 kilometry, bude stát téměř 85 miliónů korun. Kraj Vysočina stavbu z velké části zaplatí z evropských dotací.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Závěrečná konference projektu ON THE ROAD v Náměšti nad Oslavou (3.6.2022)

  Použití moderních digitálních technologií při monitoringu stavu pozemních komunikací a řešení problémů s údržbou silniční sítě bylo hlavním tématem závěrečné přeshraniční konference projektu ON THE ROAD, která se uskutečnila ve středu 1. června 2022 v Náměšti nad Oslavou. Partnery projektu jsou Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a země Dolní Rakousko.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Stavební práce na obchvatu Lukavce zdárně pokračují (12.5.2022)
  Stavební práce na obchvatu Lukavce zdárně pokračují

  Zhruba čtvrt roku zbývá do zprovoznění jedné z nejvýznamnějších krajských silničních staveb posledních let – obchvatu městyse Lukavec na silnici II/128 mezi Pacovem a hranicí se Středočeským krajem ve směru na dálnici D1. Nová trasa silnice II. třídy v délce 2,5 km se třemi mostními objekty převede rostoucí dopravní zatížení zejména nákladní dopravou z průtahu Lukavce. Výrazně tak uleví obyvatelům městyse a přispěje k bezpečnosti a plynulosti dopravy na tomto důležitém silničním tahu v nejzápadnější části Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2022

   
 • Kraj Vysočina monitoruje pomocí dronu projekty na podporu biodiverzity (5.5.2022)
  Kraj Vysočina monitoruje pomocí dronu projekty na podporu biodiverzity

  Kraj Vysočina aktuálně realizuje projekty na podporu biodiverzity formou obnovy nebo vytváření mokřadů nebo obnovou malých vodních nádrží v maloplošných zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 z prostředků Operačního programu životní prostředí. K monitorování a zdokumentování aktuálního stavu lokalit začíná kraj využívat i nových technických prostředků – dálkově řízených bezpilotních letadel tzv. dronů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2022

   
 • Zahájení stavebních prací na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou je naplánováno na 9. května (28.4.2022)

  Provoz na části Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou od křižovatky s ulicí Chelčického směr Nové Veselí v délce přibližně 600 m by měl být od pondělí 9. května řízen kyvadlově na semafory. Už od ranních hodin bude místo osazeno přechodným dopravním značením a zhotovitel stavby, firma AQUASYS ze Žďáru nad Sázavou, zahájí stavební práce. Částečná uzavírka Jihlavské ulice by měla trvat do konce září letošního roku, následně provede firma za úplné uzavírky pokládku finálních obrusných vrstev. Běžný provoz by se měl na silnici v režimu předčasného užívání vrátit nejpozději 31. října.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2022

   
 • Modernizace krajské silnice II/347 v Čejově zahájena (27.4.2022)

  Kraj Vysočina zahájil stavební práce na rekonstrukci průtahu Čejova na Humpolecku. Od pátku 22. dubna je tak pro veškerý provoz uzavřena silnice II/347 v této obci

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2022

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 141 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 8  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7879539

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek